Utställningar

Konst och kulturhistoria ger vidgade perspektiv

Varje år visas på museet ett femtontal olika konst och fotoutställningar av hög internationell klass. Genom att visa och förmedla kulturhistoria och konst vill vi ge nya upplevelser och insikter om vad det är att vara människa.

Med utställningar vill vi belysa viktiga samtidsfrågor, väcka nyfikenhet och ge ett vidgat perspektiv på samhällsutvecklingen. Till museet kan man komma för att bli inspirerad och få ny kunskap.

TIDIGARE