24 okt 2015 - 22 feb 2016

På flykt - Ungerska flyktingar på Loka Brunn

Flyktingarna togs emot i hastigt uppbyggda flyktingläger, men slussades snabbt vidare därifrån. USA tog emot 150 000 flyktingar. Storbritannien och Frankrike tog emot ungefär 30 000 vardera. Till Sverige kom 8 000 ungerska flyktingar. Några söker trygghet i Loka brunn och fotograf Mats Holmstrand fångar mötet med Sverige.

André Polgary var ett av 35 barn på Loka Brunn. Som vuxen mindes han att det han mest sörjde och saknade från Ungern var sin hund. Fotograf Mats Holmstrand

Ungrarna är oerhört tacksamma för allt som gjorts för dem. Men de vill att svenskarna ska förstå att de inte är att betrakta som en invandrarstam som emigrerat hit för att söka sin lycka.

Ur Nya Kristinehamnsposten 1957

Morgonbladet skriver så här år 1957:

”Det är uppenbart att vi svenskar tar fel som tror att de alla är glada att ha undgått helvetet och nu anpassar sig i vårt fria, välbärgade land utan slitningar. Det mänskliga psyket fungerar inte så. De har ännu helvetet inom sig. Arbete är det enda som kan bota dem, ge dem livsvilja och leende.”

Fotograf Mats Holmstrand var 20 år när han mötte ungrarna vid Loka Brunn.