27 nov 2019 - 06 jan 2020

Identitet?

Klara Teoretiska Gymnasium

Identitet kan vid första tanken vara något enkelt att gestalta men ju mer vi funderade kring vad identitet är desto mer svårdefinierat blev det. Identitet låter sig inte bara definieras av ett klädesplagg, det kan handla om vem du vill vara, hur andra uppfattar dig, vad som skapar din identitet, medier, samhälle, normer och omgivning. Vilken musik du lyssnar på, vilka böcker du läser och intressen. Yta och djup, vad som syns på utsidan och vad som döljer sig på insidan. Tillsammans har vi utforskat och tolkat frågan “IDENTITET?” och det du nu tittar på är resultatet av den resan.
Klasserna som är representerade är MFF17 och MFF18

Pontus Wallin Medialärare Klara Teoretiska Gymnasium

 

 

Foto: Henrik Forsman Andreis

Värmlands Museum vill  ge perspektiv på våra utställningar, gärna med  skolprojekt.  Så när Klara Teoretiska Gymnasium hade en idé om identitet passade den väldigt bra in med Elisabeth Ohlson Wallins utställning id:TRANS som kommer att visas 14 dec – 29 mars i Stora Hallen.

Gustav Nordansjö / Värmlands Museum