20 maj 2017 - 03 sep 2017

Molnet - The Cloud of Unknowing

I konsten finns en stark tradition inom modernismen att gestalta existensiella frågor om ande och materia genom abstrakt konst. I utställningen The Cloud of Unknowing visas samtidskonst av fem nordiska konstnärer.

Martin Erik Andersen
Madeleine Hatz
Nina Roos
Sigrid Sandström
Sophie Tottie

The Cloud of Unknowing är en anonym text inom mystik från 1300-talet som är skriven som en kontemplativ guide för den som söker kunskap. Vägen till kunskap kan mycket väl gå via en öppen hållning till okunskap. Sökandet efter kunskap via konstens processer och meditativa göranden har en lång historisk linje. Inom konsten har man sedan långt tillbaka använt sig av abstraktion för att gestalta existentiella frågor och metafysiska tankar. Denna kunskap sträcker sig tillbaka via renässansen och medeltiden till antikens Platon. Konstverket har en rent fysisk närvaro som berör och affekterar oss. I det gamla Egypten manifesterades olika krafter genom materian.  Det outsägliga och det som man inte kan beskriva i språkliga termer uttrycktes genom olika material och former. Men språket finns med tidigare, i tänkandets processer. I utställningen ser vi samtida konstnärliga uttryck för de till synes paradoxerna mellan språk och materia, intellekt och sinnlighet, ord och gestaltning, slumpmässighet och exakthet. Affekternas nyanserade språk framträder direkt med sin fysiska kraft.

Utställningen är producerad av Värmlands Museum under temat ’Tro’ 2017.