03 okt 2019 - 03 nov 2019

Zambian Dads

En del av Globala Karlstad

Fotografen Izla Bethdavid har i bild fångat vardagen hos pappor i Zambia, tillsammans med berättelser om vad faderskapet betyder för dem. Vardagen för en pappa i Zambia kan se annorlunda ut än för en pappa i Sverige. Men likheterna finns där med. Utmaningarna man kan känna i att hinna fixa mat, tvätta, byta, trösta, finnas till hands och vara närvarande. Jämställdhet är en prioriterad fråga för svenskt utvecklingssamarbete. När jämställdheten ökar så minskar fattigdomen. Men för att skapa mer jämställda samhällen behöver normer och könsroller förändras. Den svenskfinansierade fotoutställningen är ett sätt att bidra till en diskussion om papparollen och hur ett engagerat faderskap hänger ihop med ökad jämställdhet, något som gynnar såväl föräldrar och barn som samhället i stort.

Zambian dads är inspirerad av Johan Bävmans fotoutställning Swedish Dads, och båda hängde bredvid varandra på National museum i Lusaka. Det är en av flera utställningar och tävlingar som anordnats i länder där Sverige har utvecklingssamarbete. Sverige var först ut med att införa delad föräldraledighet och har ett av världens mest generösa system. Men svenska mammor tar fortfarande ut många fler dagar än sina män. Så kanske kan engagerade män i både Sverige och Zambia utmana traditionella könsroller om vad det innebär att vara pappa idag.

Utställningen visas i samarbete med Karlstads kommun och Sida, som en del av Globala Karlstad.

Zambian Dads har tagits fram av Sveriges ambassad i Lusaka, med stöd från Svenska Institutet. Den visas i Zambia under 2019. Biståndsmyndigheten Sida visar även utställningen i Sverige, för att öka kunskapen om svenskt utvecklingssamarbete.