23 jan 2016 - 28 feb 2016

The Lost One

Verket speglar också många djupt allmänmänskliga frågor och tankar om livet. I verket ingår en film, en muntlig berättelse, ett fotografi och en kolt.

Berättelsen handlar om en älskad mormor och hennes omvälvande livsval. Trots sin laestadianska tro och samhällets ogillande bryter hon upp från det till synes perfekta äktenskapet för att leva tillsammans med en annan man. Liselotte Wajstedt utgår från sina egna minnesbilder och funderar kring dem. Som vuxen börjar hon förstå sammanhang som hon tidigare aldrig reflekterat över.

I filmen vävs familjefotografier och nytagna miljöbilder samman. De ackompanjeras av ett nyskrivet musikstycke av Hanna Nutti som har tolkat berättelsen i text och musik. I filmen ser vi Liselotte Wajstedt sy en vit kolt till sin mormor med den symaskin hon ärvt av henne. Längs fållen har hon tryckt en rad bilder från mormoderns liv och hon fogar samman dem, bit för bit. Kolten visas i utställningen tillsammans med ett fotografi som porträtterar konstnären i den vita kolten.

Liselotte Wajstedt (f. 1973) är konstnär och filmmakare verksam i Kiruna. Hennes filmer rör sig ofta i gränslandet mellan dokumentär och experimentell konstfilm. Bland hennes filmer återfinns Jorindas resa, 2014; Kiruna – Rymdvägen, 2013; A Soul of a City, 2012; I am in Lavvu, 2011; Àrvas, musikvideo, 2009; Faces, 2009; A sami in the city, 2007; The sami and her body, 2007 och A city sami in the woods, 2007.