15 dec 2018 - 24 mar 2019

En sagolik skola

Folkskolan 175 år

En utställning där skolans och läraryrkets utveckling gestaltas på ett lekfullt och lärorikt sätt. Här visas också några av våra mest omtyckta konstnärers bilder från tidningar och böcker för barn. I den svenska Folkskolestadgan 1842 bestämdes för första gången att alla barn skulle få gå i skolan. Sedan dess har skolan, pedagogiken, lärarrollen och inte minst barnens villkor förändrats – och debatterats. Vad kan vi lära av historien och hur vill vi ha det i framtiden? Bakom projektet står Lärarstiftelsen. Läs mer.