14 okt 2020 - 15 nov 2020

Faces of Hunger and Conflict

FN:s livsmedelsprogram - Nobels fredspristagare 2020

”Krig och konflikter driver svält på ett sätt vi aldrig upplevt tidigare’’

David Beasley, WFP:s vd, inför FN:s säkerhetsråd i mars 2018

I samband med Globala Karlstad 2020 visas utställningen Faces of Hunger and Conflict på Värmlands Museum. Utställningen har tagits fram av Nobels fredspristagare 2020 – World Food Programme, och visas på museet 14 oktober–15 november.

Svält och konflikter

I maj 2018 antog FN:s säkerhetsråd – den högsta globala instansen för upprätthållande av fred och säkerhet – en historisk resolution som konstaterade sambandet mellan svält och konflikter. Resolution #2417 (2018) fastslår att vi inte kommer att kunna avskaffa svälten utan att uppnå fred i världen.

Livsmedelsförsörjning blir oundvikligen mer otrygg till följd av krig, då stora mängder människor blir tvungna att lämna sina hem och sina arbeten. Resolutionen uttrycker speciellt oro för de miljontals människor som hotas av svält i länder som befinner sig i beväpnade konflikter. Den fördömer även användningen av svält av civila som ett vapen i krig.

Samtidigt är det uppenbart att svält kan förvärra konflikter. Bristen på mat fördjupar existerande skiljaktigheter, vilket förvärrar missnöje. Det gäller särskilt omständigheter där fattigdom och ojämlikheter redan existerar. Beväpnade grupper kan använda sig av känslor av desperation och aggression i sin strävan efter att skapa oroligheter och våld.

Trots att det gjorts stora framsteg i bekämpandet av svält under de senaste decennierna har antalet människor som drabbats av otrygg livsmedelsförsörjning ökat i en oroväckande mängd länder, speciellt i Afrika, Asien och Mellanöstern. Det uppskattas att 690 miljoner människor lider av svält i världen idag.

Globala Karlstad

Den 12-18 oktober är globala frågor i fokus när Karlstads kommun arrangerar Globala Karlstad. Låt dig inspireras att agera lokalt och på så vis påverka globalt, både i det stora och det lilla. Varmt välkommen att uppleva utställningar, föreläsningar och second hand-runda!

Läs mer om Globala Karlstad här.