Skolvisningar i länet

Torsby Finnskogscentrum


Ett besökscentrum och en mötesplats med det skogsfinska kulturarvet i fokus. Här möter du ett stycke unik nordisk historia, och människoöden av ett alldeles särskilt slag. I Torsby kommun finns ett 30-tal rökstugor bevarade, varav 10 intakta och kvar på ursprunglig plats. I samma landskap finns spår efter flyktingar under andra världskriget, och platser där resande hade rätt att slå sig ned utan rädsla för repressalier. Torsby Finnskogscentrum tar emot dig på plats mitt i det skogslandskap de svedjebru­kande finnarna gjorde till sitt.

Vill ni boka en skolvisning? Maila till finnskogscentrum@varmlandsmuseum.se.

Torsby finnskogscentrum i Lekvattnet

Långbans gruv- och kulturby


Välkommen till en av världens mineralrikaste platser där man brutit malm ända sedan 1500-talet. I gruvbyn hittar du och dina elever spännande utställningar om mineraler och uppfinningar.

Vill ni boka en skolvisning? Maila till langban@varmlandsmuseum.se.

Sommar vid von Echstedtska gården

von Echstedtska gården


Följ med på en resa in i 1700-talet. Har du tur kanske gårdens osaliga piga också glider förbi. Skolvisningar kan bokas maj till september.

Vill ni boka en skolvisning? Maila till vone@varmlandsmuseum.se.