Mån 17 jun - Sön 07 jul

Det rinner oss ur händerna

EU:s vattendirektiv kommer att förändra landskapet på många platser. Fördämningar ska rivas för att återskapa vattendragens naturliga flöde till gagn för vattenlevande organismer. Människors livsmiljöer förändras då vattenspeglar vi uppfattar som sjöar, blir påtagligt mindre.

Runt om i Värmland finns kulturmiljöer som minner om forna tiders kraftutvinning. När dammarna försvinner och de strida vattendragen blir till rännilar, går en del av berättelsen om generationers insatser för att skapa välstånd förlorad.Värmlands Museum vill i denna utställning belysa vilka förändringar som sker och vad de innebär för framtiden för våra vattenknutna kulturmiljöer.

Det rinner oss ur händerna är en vandringsutställning producerad av Värmlands Museum. Är ni intresserade av att låna utställningen? Se utställningsspecifikation för detaljer och kontaktuppgifter.