14 okt 2017 - 04 mar 2018

Det dolda arvet

Utställningen undersöker reformationens betydelse för framväxten av dagens svenska samhälle. Utifrån ett samtida perspektiv följer vi spåren tillbaka till Martin Luthers och 1500-talets tankevärld.

Den protestantiska enhetsstaten kännetecknade Sverige under en lång tid. För Gustav Vasa blev de lutherska lärorna ett verktyg för att ena landet och stärka statsmakten. Med reformationen kom den allmänna läskunnigheten. Även om upplysningsidéerna och vetenskapen senare bidragit till att göra Sverige till ett av världens mest sekulariserade länder lever många av de lutherska tankarna ännu kvar som ett dolt arv från en förfluten värld.

Vernissage 14 oktober kl 13

Utställningen invigdes av biskop Sören Dalevi.

I samband med invigningen gav Maja Hagerman, journalist, författare och filmare föredraget ”1500-talet och vurmen för nordeuropeisk forntid”. Sagolika teorier om fantastiska förfäder, goter och germaner var högaktuella i Sverige och Tyskland på Luthers tid. Dessa läror om underbar härkomst har lämnat eko ända till idag.