11 jun 2016 - 28 aug 2016

70-tal - Fotografier av Larseric Vänerlöf

Årets sommarutställning i Långban bygger på fotografier tagna under 70-talets senare del, i huvudsak från Sthlm men även bilder från övriga Sverige. Fotografierna var tänkta som delar i ett större projekt som senare komma att mynna ut i ett 96 meter långt fotomontage i Karlaplans T-banestation 1983.

Utställningen består av ett 70-tal bilder i färg och svart/vitt samt föremål/objekt tidstypiska för årtiondet.

 

 

Asfaltläggare 1969. Foto: Larseric Vänerlöf

Fotokonstnär ställer ut.

Filipstads Tidning
Moderna Museet 1974. Foto: Larseric Vänerlöf