19 apr 2024 - 15 sep 2024

Glitch

Katja Pettersson

Katja Petterssons verk handlar ofta om hierarkin mellan människor och natur. Hur påverkar vi naturen, hur försöker vi styra den och hur styr den oss? Från vems perspektiv utgår vi?

I de berättelser och möten som hennes verk ger upphov till är platsen och spår av dess specifika historia central. Konstnärens installation med storskaliga akvareller och skulpturala objekt är speciellt utformad för Nyrénhallen på Värmlands Museum. Arkitekturen och byggnadens koppling till älven med vattenlinje och speglingar har varit en tongivande idé. I denna helhetsupplevelse kan betraktaren förlora sig. Målningarna döljer och rymmer personliga erfarenheter av hot och längtan, och minnet av det kyliga och mörka vattnet i en sjö i norra Sverige.

Hennes största publika verk är Stadsmuseet i Stockholm Pixlad vattenspegel 2019, Sfumato till Kirunas nya Kulturhus 2022 och just nu arbetar hon med en gestaltning till ett torg i Väddesta som ska vara klart 2024. Med Front gjorde hon många utforskande projekt, där flera föremål numera ingår i de permanenta samlingarna på MOMA i New York, Centre Pompidou i Paris och V&A i London. Hennes verk finns även representerade på Malmö konstmuseum och Nationalmuseum. År 2019 valdes hon in Kungliga konstakademien.