Kulturhistoria

De värmländska berättelserna om mänskligt liv i landskapet pågår sedan 10 000 år. Kulturhistoria är de samlade spåren av dem som kom före oss. Kulturhistorien finns i landskapet, i den bebyggelse och de föremål vi bebor och omger oss med. Den är närvarande också i vardagens umgänge, seder och bruk.

Arkeologin skildrar de långa perspektiven, från stenålder ända fram till sen tid, i en historia som till stora delar ligger dold under markytan. Den bebyggelseantikvariska verksamheten berättar om de bebyggda miljöer vi ser omkring oss idag och de idéer som format dem. Konsten hjälper oss att förstå vår egen omvärld. Genom våra samlingar sprider vi kunskap om de föremål människor genom tiderna skapat för både nytta och skönhet.

Fritz Lindströms Elden. I sin klassiska målning fångade han kvällsljuset över sjön Racken.
Det är rofyllt, lugnt, varmt, medan skymningen tätnar och vattnet mörknar.

"Konst är en metod att öppna känslomässiga områden snarare än att främst illustrera ett objekt."

Francis Bacon