Kulturhistoria

De samlade spåren av dem som kom före oss bildar vår kulturhistoria. De första berättelserna om mänskligt liv i Värmland börjar för 10 000 år sedan.

Kulturhistorien finns i landskapet, i den bebyggelse vi lever i och de föremål vi omger oss med. Den är närvarande också i vardagens umgänge, seder och bruk.

Museets samlingar

I museets samlingar finns kunskap om de föremål människor genom tiderna skapat för både nytta och skönhet. Däribland arkeologiska och kulturhistoriska föremål, konst, fotografier, dokument och musikinspelningar.

Du kan själv söka i museets olika samlingar genom olika digitala plattformar som du hittar under sök i samlingarna.

Värmlands historia

Arkeologin skildrar de långa perspektiven, från stenålder ända fram till sen tid, i den del av vår historia som till stora delar ligger dold under markytan. Den bebyggelseantikvariska verksamheten berättar om de bebyggda miljöer vi ser omkring oss idag och de idéer som format dem. Här har vi samlat information om Värmlands historia utifrån arkeologiska fynd som gjorts, till stor del av arkeologer på Värmlands Museum.