25 mar 2017 - 17 sep 2017

Japan & Racken - Tingens förgänglighet

Sekelskiftets internationella jugendstil med dess ornamentik, naturmotiv och starka betoning på konsthantverk är starkt influerat av japansk konst och estetik. 1854 öppnades Japan för omvärlden efter 250 års isolering och japansk konst spreds via världsutställningar och konsttidskrifter. Många konstnärer som Matisse, van Gogh och Toulouse- Lautrec inspirerades av de japanska träsnitten- ukiyo-e, som utgjorde den främsta källan för spridningen av ”japonismen”. Svenska konstnärer reste till Paris och London och kom i kontakt med tidens anda, bl.a. Carl Larsson, Eva Bonnier, Per Hasselberg och Christian Eriksson från Arvika.

Vid sjön Racken samlades en grupp konstnärer runt Christian Eriksson och Bröderna Erikssons Möbelverkstad, Gustaf och Maja Fjaestad utgjorde en förtrupp. Det japanska kom i uttryck direkt och indirekt, förmedlat genom den engelska Arts & Crafts-rörelsen och i Frankrike Art Nouveau. De svenska konstnärerna gestaltade dessa idéer och strömningar i måleri, träsnitt, keramik, metallarbeten, möbelformgivning och textil. I Arvikatrakten skapades ett starkt kluster av inte minst konsthantverk, Christian Eriksson var både möbelornamentsnidare och skulptör, Gustaf Fjaestad, Bror Sahlström och Maja Fjaestad arbetade både med konsthantverk och måleri/träsnitt. Många starka kvinnor verkade inom konsthantverk, bl.a. Lisa Morell, Hilma Persson-Hjelm och Olga Lanner. Inom Arts & Crafts blev estetik en livsstil, också influerat av konsthantverkets starka position i Japan. Runt sjön Racken förenades konst och liv med estetiska och sociala ideal. Vi får se möbler av Christian Erikssons arkitektvänner Ragnar Östberg, Elis Benckert, Axel Lindegren och Carl Westman. Värmlands Museum visar sin samling av ukiyo-e och berättar om den japanska estetikens kännetecken. Med denna utställning vill vi inspirera till att se estetik på ett nytt sätt, med betoning på det egna skapandet och estetikens viktiga roll i livet.

Utställningen är producerad av Värmlands Museum och pågår t.o.m. 17 september 2017.

Mer fakta kring utställningen

Some more facts in English

Vernissage 25 mars kl 13.00

Besök oss

Öppet alla dagar, hela året!

Boka ditt besök här