19 sep 2015 - 22 feb 2016

Paula Urbano

Collect the (un)connected and (re)connect the uncollected.
Är det möjligt, eller rentav sannolikt, att konstnären Paula Urbano, vars föräldrar kom till Sverige från Chile på sjuttiotalet, kan finna sitt ursprung i det geografiska område som kallas Sverige?

Om utställningen

Är det möjligt, eller rentav sannolikt, att konstnären Paula Urbano, vars föräldrar kom till Sverige från Chile på sjuttiotalet, kan finna sitt ursprung i det geografiska område som kallas Sverige?
I Paula Urbanos forskningprojekt utgår hon från hypotesen att hennes förfäder varit här redan under forntiden. Utgångspunkten är en färsk arkeologisk studie av föremål upphittade i Värmland, daterade till bronsåldern och ett dna-test som styrker hennes hypotes. Genom undersökningen belyses frågor om territorium, nationalitet, migration och identitet, och hur ursprungsmyter konstrueras.

Paula Urbanos konstnärskap kretsar kring existentiella frågor med fokus på identitet i relation till migration

Paula Urbano.Collect the (un)connected and (re)connect the uncollected.

Paula Urbanos konstnärskap kretsar kring existentiella frågor med fokus på identitet i relation till migration. Utifrån ett personligt perspektiv undersöker hon personer och platser för att berätta om verkligheter i gränslandet mellan det vedertagna, det subjektiva och en sannolik utsaga om sakernas tillstånd.

Utställningen ”Collect the (un)connected and (re)connect the uncollected” som visas på Värmlands Museum är en del i ett konstnärligt forskningsprojekt som Paula Urbano genomför med stöd av Kungliga Konsthögskolan, Riksteatern Värmland, Konstfrämjandet i Värmland och Svenska Migrationscentret.

Under hösten kommer Paulas tidigare verk ”Väntans proportioner”, ett konstverk i tre delar, att visas på Hemvägen/Växnäs, Orrholmsgaraget och Biblioteket Kronoparken.