19 sep 2015 - 22 feb 2016

Paula Urbano

Om utställningen

Är det möjligt, eller rentav sannolikt, att konstnären Paula Urbano, vars föräldrar kom till Sverige från Chile på sjuttiotalet, kan finna sitt ursprung i det geografiska område som kallas Sverige?
I Paula Urbanos forskningprojekt utgår hon från hypotesen att hennes förfäder varit här redan under forntiden. Utgångspunkten är en färsk arkeologisk studie av föremål upphittade i Värmland, daterade till bronsåldern och ett dna-test som styrker hennes hypotes. Genom undersökningen belyses frågor om territorium, nationalitet, migration och identitet, och hur ursprungsmyter konstrueras.

Paula Urbanos konstnärskap kretsar kring existentiella frågor med fokus på identitet i relation till migration

Paula Urbano.Collect the (un)connected and (re)connect the uncollected.

Paula Urbanos konstnärskap kretsar kring existentiella frågor med fokus på identitet i relation till migration. Utifrån ett personligt perspektiv undersöker hon personer och platser för att berätta om verkligheter i gränslandet mellan det vedertagna, det subjektiva och en sannolik utsaga om sakernas tillstånd.

Utställningen ”Collect the (un)connected and (re)connect the uncollected” som visas på Värmlands Museum är en del i ett konstnärligt forskningsprojekt som Paula Urbano genomför med stöd av Kungliga Konsthögskolan, Riksteatern Värmland, Konstfrämjandet i Värmland och Svenska Migrationscentret.

Under hösten kommer Paulas tidigare verk ”Väntans proportioner”, ett konstverk i tre delar, att visas på Hemvägen/Växnäs, Orrholmsgaraget och Biblioteket Kronoparken.