20 jan 2022 - 06 feb 2022

Motstånd

Forum för levande historia

I anslutning till Förintelsens minnesdag 2022 visas miniutställningen Motstånd på Värmlands Museum. Utställningen är producerad av Forum för levande historia och kan ses i programytan 20 januari–6 februari.

Under minnesdagen 27 januari arrangeras program på museet med teaterföreställning, samtal och musik. Arrangemanget går även att ta del av digitalt för den som inte kan eller vill närvara.

Läs mer om Förintelsens minnesdag på museet här.