Styrelse

Stiftelsen Värmlands Museum

Värmlands Museum är en stiftelse som bildades 1980 av Värmlands läns landsting, Karlstads kommun och Värmlands Fornminnes- och Museiförening (nu Värmlands Museiförening). Sedan 2003 ansvarar Region Värmland för landstingets del. Stiftelsebildarna utser representanter till styrelsen. Mandattiden sammanfaller med den för kommunala val.

Styrelseledamöterna nås i första hand via e-post. Vanliga brev går bra att skicka till följande adress:

Värmlands Museum
Box 335
651 08 Karlstad

Skriv ledamotens namn högst upp i adressen. Brevet kommer då att skickas oöppnat till ledamotens hemadress.

Styrelse 2023–2026

Region Värmland

Kristina Lundberg, ordförande
Gösta Frödin
Samuel Carlén

Lina Larhult, suppleant
Linda Arvidsson, suppleant
Hellen Andersson, suppleant

Karlstad kommun

Per Hallström
Lena Melesjö-Windahl
Ingegerd Hedén

Per Ove Wramstedt, suppleant
Björn Samuelsson, suppleant
Lena Agnred, suppleant

Värmlands Museiförening

Inga-Lill Fjällsby
Svetlana Vall
Lars Olsson 

Peter Franke, suppleant
Lars Lingsell, suppleant
Ingrid Sörlin, suppleant

Värmlands Museum

Åsa Hallén, länsmuseichef, sekreterare