Styrelse

Stiftelsen Värmlands Museum

Värmlands Museum är en stiftelse som bildades 1980 av Värmlands läns landsting, Karlstads kommun och Värmlands Fornminnes- och Museiförening (nu Värmlands Museiförening). Sedan 2003 ansvarar Region Värmland för landstingets del. Huvudmännen utser representanter till styrelsen. Mandattiden sammanfaller med den för kommunala val.

Styrelseledamöterna nås i första hand via e-post. Vanliga brev går bra att skicka till följande adress:

Värmlands Museum
Box 335
651 08 Karlstad

Skriv ledamotens namn högst upp i adressen. Brevet kommer då att skickas oöppnat till ledamotens hemadress.

Styrelse 2019-2022

Region Värmland

Ulrika Jacobs, ordförande
Lena Melesjö-Windahl , vice ordförande
Jenny Evestam
Gösta Frödin, suppleant
Samuel Carlén, suppleant

Karlstad kommun

Camilla Kylin
Lena Agnred
Lina Larhult
Per Owe Wramstedt, suppleant
Björn Samuelsson, suppleant
Jan Länsberg, suppleant

Värmlands Museiförening

Inga-Lill Fjällsby
Svetlana Lund
Lars Olsson 
Jakob Harnesk, suppleant
Lars Lingsell, suppleant
Ingrid Sörlin, suppleant

Värmlands Museum

Åsa Hallén, länsmuseichef, sekreterare