20 apr 2018 - 02 dec 2018

Värmland i konsten

I Värmland i konsten står det värmländska landskapet i fokus. Konstverkens motiv skildrar bland annat kyrkor, gruvor, herrgårdar och naturlandskap som alla är bundna till en plats i Värmland. De cirka fyrtio konstverken bildar tillsammans ett geografiskt landskap av Värmlands många ansikten. Det är sjöarnas, skogens, bergens och stadens landskap. Konstverken ackompanjeras av texter av Selma Lagerlöf och dikter av Gustaf Fröding. Utställningen tar besökaren på en resa genom Värmland, där vi möter förändring såväl som igenkänning av tid och rum. Mångfalden av bilder som presenteras kan ses ur olika aspekter och ge upphov till många reflektioner beroende på betraktarens intresse och erfarenhet. Men även den som inte har någon kunskap om Värmland bjuds in till ett möte med kulturmiljöer som berättar om människors liv och minnen från en svunnen tid till våra dagar.

De äldsta verken i utställningen är från 1850-talet, där bland annat Färjestads herrgård från 1859 av Eskil Alfred Wiström är representerad. Konstnärerna bakom verken är alla kopplade till Värmland och har i olika tekniker avporträtterat sitt Värmland.

Vernissage 20 april kl 18.00