20 jan 2021 - 07 feb 2021

Om självbestämmande och rätten till egna val

UF-företaget Empowerment UF startades för att det svenska skolsystemet idag inte möjliggör för personer med funktionsvariation att på riktigt följa sina drömmar och välja inriktning till gymnasiet. Genom utställningen vill de lyfta fram hur givande det är med olikheter och belysa ett problem som inte många uppmärksammat förut.

Ungdomarna du ser på fotona har alla en sak gemensamt: de har en funktionsvariation som gör att de på flera sätt exkluderas av samhället. Inför gymnasievalet är nästan alla nervösa och förväntansfulla inför vad framtiden har att erbjuda, men det gäller inte de här individerna. De får inte uppleva den här nervösa och förväntansfulla känslan. Endast på grund av sin funktionsvariation förväntas de flesta gå på en och samma programinriktning, där möjligheter till egna val utifrån personlighet och intressen begränsas.

Därför startade Liv Johansson och Hilma Wikström Empowerment UF. De vill visa att dessa ungdomar har precis lika stor rätt till egna val som alla andra människor. Alla är ju lika mycket värda, eller hur? Därför har de skapat den här utställningen, vars mening är att belysa gråzonen som finns i det svenska skolsystemet. De vill inspirera ungdomar att följa sina drömma och lyfta fram hur givande det är med olikheter. Framförallt så hoppas de kunna nå ut till de som faktiskt har makten att förändra.

Gry är 15 år och bor i Forshaga. I framtiden drömmer Gry om att bli frisör och jobba på en frisörsalong i Örebro. Foto: Malin Stolt

I fönstren mot Museiparken visas just nu utställningen Om självbestämmande och rätten till egna val. Fotograf är Malin Stolt. Utställningen ska ses utifrån och vi ber alla att visa hänsyn och hålla avstånd.

Ludvig är 18 år och bor i Karlstad. I framtiden drömmer Ludvig om att flytta till USA och jobba som bilmekaniker. Foto: Malin Stolt