Mer på museet

De värmländska berättelserna om mänskligt liv i landskapet pågår sedan 10 000 år. Kulturhistoria är de samlade spåren av dem som kom före oss. Kulturhistorien finns i landskapet, i den bebyggelse och de föremål vi bebor och omger oss med. Den är närvarande också i vardagens umgänge, seder och bruk.

kulturhistoria

Genom tiderna har vi byggt våra liv tillsammans för en god tillvaro. Människor har alltid haft lust till skapande utöver vad överlevnaden kräver. Såväl enighet och fred som tider av konflikt är sidor av vår historia.

samtid

Samtidens frågor har en viktig plats på Värmlands Museum. Vi ska bidra till att öka förståelsen för vår omvärld och spegla såväl nutid som dåtid. Ett sätt att göra det är att samla på berättelser. Här visar vi berättelser i bild och ljud från den värmländska vardagen. Fotografier av människor som vi träffat i vårt arbete med att dokumentera vår samtid.

Hanna Thompsson arbetar som hästskötare på Hammarö och idag förbereds en av hästarna för en lång resa.

samlingar

Värmlands Museum samlar in föremål och minnen som kan berätta om människors liv i Värmland i såväl ett historiskt som ett samtida perspektiv. Samlingarna består av arkeologiska och kulturhistoriska föremål, konst, fotografier, dokument och musikinspelningar.

Fritz Lindströms Elden. I sin klassiska målning fångade han kvällsljuset över sjön Racken.
Det är rofyllt, lugnt, varmt, medan skymningen tätnar och vattnet mörknar.

Skola

I den pedagogiska verksamheten arbetar vi med såväl korta möten som med längre projekt. Museets resurser och vår breda kompetens kan vi arbeta intensivt och målinriktat med små elevgrupper likväl som med hela skolor och kommuner. Upplevelsen bidrar till att levandegöra, öka och fördjupa lärandet i ämnen som ni väljer.

Elever från Ilandaskolan deltar i programverksamhet under ledning av museets pedagoger. I samband med utställningen National Geographic 125 år.