Lära & upptäcka

Upptäck Värmland

De värmländska berättelserna om mänskligt liv i landskapet pågår sedan 9 000 år. Kulturhistoria är de samlade spåren av dem som kom före oss. Kulturhistorien finns i landskapet, i den bebyggelse och de föremål vi bebor och omger oss med. Den är närvarande också i vardagens umgänge, seder och bruk.

kulturhistoria

Genom tiderna har vi byggt våra liv tillsammans för en god tillvaro. Människor har alltid haft lust till skapande utöver vad överlevnaden kräver. Såväl enighet och fred som tider av konflikt är sidor av vår historia. Läs mer om vårt arbete med kulturhistoria.

samtid

Samtidens frågor har en viktig plats på Värmlands Museum. Vi ska bidra till att öka förståelsen för vår omvärld och spegla såväl nutid som dåtid. Ett sätt att göra det är att samla på berättelser. Här visar vi berättelser i bild och ljud från den värmländska vardagen. Fotografier av människor som vi träffat i vår strävan att dokumentera  vår samtid.

Hanna Thompsson arbetar som hästskötare på Hammarö och idag förbereds en av hästarna för en lång resa.

samlingar

Värmlands Museum samlar in föremål och minnen som kan berätta om människors liv i Värmland i såväl ett historiskt som ett samtida perspektiv. Samlingarna består av arkeologiska och kulturhistoriska föremål, konst, fotografier, dokument och musikinspelningar. Testa att söka i våra samlingar

Fritz Lindströms Elden. I sin klassiska målning fångade han kvällsljuset över sjön Racken. Det är rofyllt, lugnt, varmt, medan skymningen tätnar och vattnet mörknar.

Skola

I den pedagogiska verksamheten arbetar vi med såväl korta möten som med längre projekt. Museets resurser och vår breda kompetens kan vi arbeta intensivt och målinriktat med små elevgrupper likväl som med hela skolor och kommuner. Upplevelsen bidrar till att levandegöra, öka och fördjupa lärandet i ämnen som ni väljer. Ta del av vårt arbete med skolorna i länet.

Elever från Ilandaskolan deltar i programverksamhet under ledning av museets pedagoger. I samband med utställningen National Geographic 125 år.

upptäck värmland

Värmlands Museum

Ett av Sveriges mest välbesökta länsmuseer med cirka en kvarts miljon besökare per år. Här samsas internationella succéutställningar med värmländsk kulturhistoria.

Torsby Finnskogscentrum

En mötesplats med det skogsfinska kulturarvet i fokus. Här möter du ett stycke unik nordisk historia, och människoöden av ett alldeles särskilt slag.

 

von Echstedtska gården

1700-talgården utanför Säffle med landets vackraste utedass och en trädgård med magiska örter och 25 värmländska äppelsorter.

Långbans gruv- och kulturby

En av Värmlands mest fascinerande platser. En av världens mest mineralrika platser och med en rik flora som rymmer sju olika orkidésorter.

Arvika Fordonsmuseum, Club MC Veteranerna och Thermia Fabriksmuseum

I gamla Thermiaverkens gjuteri från 1923 visas gamla bilar, motorcyklar, mopeder, trampcyklar, och hästvagnar från 1900-talet. Thermia Värme AB visar även i samma lokaler sina produkter. Allt från gamla tiders vedspisar, kokspannor,radiatorer och varmvattenberedare, fram till dagens högteknologiska värmeteknik.

Öppet året runt

Handikappanpassat

Servering

Arvika Fordonsmuseum, Thermiavägen 2, ARVIKA
Tel. 0570-803 90
info@arvikafordon.nu
www.arvikafordon.nu

N 59° 39.478’ E 12° 35.503’

Rackstadmuseet med Oppstuhage

Vid sekelskiftet 1900 verkade en konstnärs-
koloni vid sjön Racken. I den ingick framstående konst- närer som Gustaf och Maja Fjæstad, Björn Ahlgrens- son, Fritz lindström, Ture Ander, Bror lindh med era. På Rackstadmuseet kan du se verk av de berömda konstnärerna och dessutom konsthantverk av hög klass. Oppstuhage var den kända skulptören christian Erikssons bostad och ateljé.

Öppet året runt
Handikappanpassat
Servering

Rackstadmuseet
Kungsvägen 11, ARVIkA
Tel. 0570-809 90/806 90

info@rackstadmuseet.se
www.rackstadmuseet.s.se

N 59° 40.298’ E 36° 28.697’

Såguddens Museum

Friluftmuseum med ett 20-tal byggnader från det gamla bondesamhällets tid. Området ligger vackert vid Glafsfjorden med bland annat lekplats och kryddträd- gård. Storbondegården har vackra allmogeskåp, kistor och dalmålningar mm. Här nns även en utställning från istid till medeltid, kyrkliga skulpturer och mål- ningar samt utställningar om författaren och jägaren Gustaf Schröder. Rökstugans folk och Den indelte soldaten.

Säsongsöppet
Tillfälliga utställningar
Servering

Västra Värmlands Fornminnesförening, ARVIKA
Tel. 0570-137 95

info@sagudden.se
www.sagudden.se

N 59° 39.046’ E 12° 36.190’

Beredskapsmuseet
I museet kan besökare både se och höra hur miljön
var för de soldater som gjorde beredskapstjänst vid gränsen 1940-1945. Man kommer direkt in i ett riktigt bondkök av 40-talsmodell med tillhörande pigkam- mare. På befälsexpedtionen nns uniformer, planer för gränsförsvaret, tysk karta över gränszonen med mera.

Säsongsöppet
Servering

Hajom, 670 41 Koppom
Hembygdsgården: 0571-108 36

myrvold.dammen@swipnet.se
www.jarnskog.com

N 61° 28.810’ E 13° 28.493’

Eda Glasmuseum
Representativa delar av den produktionen vid Eda Glasbruk, 1835-1953, visas i en permanent utställ- ning. En gång ett av Sveriges största glasbruk som även exporterade tidvis engagerade namnkunniga formgi¬vare som Tage Zickerman och Gerda Ström- berg. Dess¬utom pågår under olika perioder special- utställningar t ex unikt servisglas eller dekorer som gravyr, etsningar och målningar.

Säsongsöppet
Eda Glasmuseum

Eda Folkets Park , CHARLOTTENBERG
Tel. 0571-231 01 / Bengt Larsson 0571-20872, 070-6867103

info@edaglas.com www.edaglas.com

N 59° 55.094’ E 12° 16.029’

Lesjöfors Museum
Ett museum om ett bruk, en ort och ett samhällbygge. Med en känsla av att människorna nyss har lämnat rummet kan besökaren kliva in i bland annat Gjuteri- hallen, TV-rummet, DeGeer-rummet, Folkets Hus och Verkstaden.

Öppet året runt

Lesjöfors Museum
Kanalvägen 1, LESJÖFORS
Tel. 0590-311 22

info@lesjoforsmuseum.com
www.lesjoforsmuseum.com

N 59° 22.383’ E 12° 58.985’

Museet Kvarnen
I kvarnbyggnaden från början av 1800-talet i centrala Filipstad nns ett aktivt konstgalleri med digert ut- ställningsprogram. Byggnaden hyser dessutom Fer- linmuseet där man följer skalden Nils Ferlin från upp- växttiden i Filipstad med revyer och skådespel, under bohemåren i Stockholm till de sista åren i Roslagen.

Öppet året runt

Museet kvarnen, kvarntorget 1, 682 30 FIlIPSTAD
Tel. 0590-151 98

info@ferlinmuseum.se
www.ferlin-museum.se

N 59° 42.755’ E 14° 9.662’

Nordmarks Gruvmuseum

I Nordmark har gruvor och hyttor funnits från tidig medeltid fram till 1980 då den sista järnmalmsgruvan lades ned. I museet visas kartor, fotogra er, redskap och modeller från bergsmansgårdarna, arbetarbostäderna, gruvorna och hyttorna i trakten. På området nner besökaren även ett Gunde johanssonmuseum, ett mineralmuseum, Masmästargården, Bössmedjan och Get-Annas Backstuga m.m.

Säsongsöppet
Delvis handikappanpassat

Nordmarkshyttan
Tel. 0590-504 04

nordmarks.museum@swipnet.se www.nordmarksmuseum.com

N 59° 50.250’ E 14° 6.242’

Dyvelstens Flottningsmuseum

Virkesflottningen på Klarälven upphörde 1991. Då försvann en epok med rötter i medeltiden.

STÄNGT fr.o.m 2016 tillsvidare.

Dyvelstens Flottningsmuseum
Flottarevägen 1, FORSHAGA

N 59° 31.107’ E 13° 26.775’

Borgviks Museum

I Borgvik finns en av de bäst bevarade bruksmiljöerna i Värmland. I det gamla spannmålsmagasinet, byggt av slaggsten, visas en permanent utställning om järnets väg från skogen till färdig produkt. Här nns också möjlighet att digitalt söka historisk information om platser och personer i Borgvik.

Säsongsöppet

Rallvägen, BORGVIK
Tel. 072-216 55 19

borgvikshbf@yahoo.se
www.borgvik.info

N 59° 19.752’ E 13° 23.217’

LM Ericssons Minnesgård och Telefonmuseum

Lars Magnus Ericsson, den svenska telefonins grundare, föddes på gården Nordtomta i Vegerbols by i Värmskog den 5 maj 1846 och bodde där under sin uppväxt. Här visas en utställning av telefoner och andra apparater av Ericssons tillverkning. Utställningen berättar även om företagets historia och Lars Magnus liv.

Säsongsöppet

Vegerbol Nordtomten, VÄRMSKOG
Tel. 072-200 77 32

lmgarden@varmskog.se www.hembygd.se/varmskog/byggnader/lm-ericsson- garden-nordtomta/

N 59° 28.498’ E 12° 53.209’

Hagfors Järnvägs- och industrimuseum

Här bjuds besökaren på ett stycke transporthistoria med utgångspunkt i NklJ-banan, en smalspårig järnväg grundad 1873. Till samlingarna hör ett landsvägslokomo- tiv från 1862 samt ett ertal lok och vagnar från tiden 1870-tal fram till 1900-talets mitt. I de gamla lokstallarna från tidigt 1900-tal nns en autentisk verkstadsmiljö bevarad så som den såg ut vid järnvägens nedläggning 1990. På den bevarade järnvägen mellan Hagfors och Stjärnsfors erbjuds dressinåkning.

Säsongsöppet
Servering

Hagfors järnvägs- och industrimuseum
Uvedsvägen 7, HAGFORS

museum@hagfors.se
www.hagfors.se

N 60° 1.420’ E 13° 41.570’

Monica Zetterlundmuséet

Hagfors minnesmuseum. Ett lingonris i ett cocktailglas, The Swedish sensation. kärt barn har många namn. Monica Zetterlund föddes i Hagfors 1937. Hon upp- täcktes tidigt och en fantastisk sång, lm och teater- karriär följde. På museet i Hagfors möter du minnen och bilder ur Monicas liv, scenkläder och framförallt musiken. På museet visas även utställning om Hagfors brukshistoria.

Viss handikappanpassning
Öppet året runt
Museibutik och servering

Minnesmuseum,Uvedsvägen 22, HAGFORS
Tel. 0563-151 20

kontakt@monicazetterlundmuseet.se www.monicazetterlundmuseet.se

N 60° 1.627’ E 13° 41.618’

Stjärnsfors kvarn och museum

I Stjärnsfors utanför Uddeholm, lades grunden till Uddeholmsbolaget på 1600-talet. Till en början fanns här ett järnbruk, som vid 1800-talets slut ersattes av en fabrik för tillverkning av pappersmassa. En industriepok som varade fram till 1950-talet. På platsen finns idag ett brukmuseum med unika modeller som visar hur området tidigare sett ut, en intakt kvarn, fotoutställningen ”Igår idag” samt ett konstgalleri. På den bevarade järnvägen mellan Stjärnsfors och Hagfors erbjuds dressinåkning.

Säsongsöppet
Servering

Stjärnsfors Kultur Nöje
Depåvägen, UDDEHOLM
Tel. 0563-234 00, 070-654 59 40

Info@stjarnsforskultur.se
www.stjarnsforskultur.se

N 60° 1.521’ E 13° 36.867’

Ekshärads stavkyrka

Sankta Annas kapell byggdes som en traditionell stavkyrka till minne av medeltidens pilgrimsled. Leden gick längs klarälvdalen till St. Olofs grav i Trondheim i Norge. Kyrkan uppfördes 2002 och fungerar idag som en ekumenisk kyrka som används för gudstjänster, andaktsstunder, dop och bröllop. Intill finns en örtaträdgård.

Ekshärads Turistinformation
Klarälvsvägen 16, EKSHÄRAD
Tel. 0563-187 60
För guidning: 0653-407 07 (Ami), 409 40 (Birgit)

www.eksharadsstavkyrka.se

Hammarö Skärgårdsmuseum

Mitt i kulturbygden alldeles vid klipporna vid Vänerns strand ligger Hammarö skärgårdsmuseum. Grun-
den för museet är den unika samling föremål från det gamla väner sket som Arne eriksson i Bäckvik testamente¬rade till kommunen. Ute på udden hål- ler ett skeläge med båtar och redskap på att växa fram. Här finns även information om olika ut yktsmål i skärgården.

Öppet året runt
Parkering vid Hammarö kyrka
Anpassat för rörelsehindrade, handikapp-P vid museet

Hammarö skärgårdsmuseum
Sverres väg 15, HAMMARÖ
Tel. 054-51 55 53

kristel.brynskog@hammaro.se
www.hammaro.se

N 59° 20.201’ E 13° 31.356’

Alsters herrgård

På Alsters herrgård föddes den folkkäre skalden Gustaf Fröding. Herrgården som har anor från medeltiden, är belägen i Alsterdalens vackra naturlandskap. Idag fungerar herrgården som en minnesgård över Gustaf Fröding. Här finns förutom en utställning om Fröding, konst- och hantverksutställningar samt ett lunchcafé med utsikt över Vänern.

Säsongsöppet
Övrig tid enligt överenskommelse
Anpassat för rörelsehindrade
Servering

Alsters herrgård
Alsters herrgårds väg 3, KARLSTAD
Tel. 054-540 23 50

alstersherrgard@karlstad.se www.karlstad.se/alstersherrgard

N 59° 23.888’ E 13° 36.150’

Brigadmuseum

Brigadmuseum i Värmland är ett interaktivt museum som vänder sig till besökare i alla åldrar, både kvinnor och män. Utställningen tar besökaren med på en tids- resa med den svenske infanterisoldaten. Från det invasionsförsvar som utvecklades under andra världskriget till dagens insatsförsvar, präglat av internationella insatser. Ett parallellt spår visar ting och händelser från det civila vardagslivet såväl till vardags som till fest under varje tidsepok. Inredning, logement, dans- banan, mode, musik och lmer.

Öppet året runt

Sandbäcksgatan 31, KARLSTAD
Tel. 054-15 80 60

info@brigadmuseum.se
www.brigadmuseum.se

N 59° 23.290’ E 13° 29.680’

Sandgrund Lars Lerin

Efter att i decennier varit danspalats är Sandgrund nu- mera Lars Lerins permanenta konsthall. Året runt visas hans konst från tidiga verk till det allra senaste.
Lars lerin räknas som en av Nordens främsta akva- rellister. Här nns också ett rum för gästutställare, bokshop och servering.

Öppet året runt

V. Torgg. 28, kARlSTAD
Tel 054-10 07 80

sandgrund@telia.com
http://sandgrund.org

N 59° 23.071’ E 13° 30.135’

Naturum Värmland

I natur- och kulturområdet Mariebergsskogen ligger Naturum Värmland. Här inne nns en barnanpassad utställning om djur- och växtlivet i Värmland som låter besökaren upptäcka med alla sinnen. I hörsalen visas en 10 minuter lång natur lm. Vid sidan av den permanenta utställningen visas olika tillfälliga utställningar med naturtema.

Öppet året runt
Anpassat för rörelsehindrade
Servering

Naturum Värmland
Treffenbergsvägen, KARLSTAD
Tel. 054-540 27 60

naturumvarmland@karlstad.se www.mariebergsskogen.se

N 59° 23.059’ E 13° 28.994’

Kristinehamns konstmuseum

Kristinehamns konstmuseum är en utställningsplats för modern och samtida konst. I den vackra gamla panncentralen presenteras nationella och internatio- nella konstnärer året om. Museet har öven en egen konstsamling med verk av konstnärer från regionen. Delar av samlingen visas med jämna mellanrum.

Handikappanpassad
Servering
Öppet året runt

Kristinehamns konstmuseum
Dr Enwalls Väg 13c, KRISTINEHAMN
Tel. 0550-882 00

kristinehamnskonstmuseum@kristinehamn.se www.kristinehamnskonstmuseum.se

N 59° 19.626’ E 14° 5.101’

Erlandergården

Tage Erlanders födelsehem. Till skolhuset invid kyrkan i Ransäter yttade familjen erlander 1894. Pappa Erik Gustav var skollärare och förfogade över bostaden
på övervåningen. Numera är hela byggnaden museum och man får en inblick i dåtidens hem. Möblerna har Erik Gustav själv snickrat ihop. Alldeles bredvid ligger Erlandergården ett centrum för demokrati- och sam- hällsfrågor med utställningar och programverksamhet.

Säsongsöppet
Handikappanpassat
Servering

Erlandergården
Erlandervägen 5, RANSÄTER
Tel. 0552-301 03

erlandergarden@telia.com
www.erlandergarden.se

N 59° 46.956’ E 13° 27.774’

Fridolf Rhudinmuseet

Fridolf Rhudin, folkkär svensk komiker, född och uppvuxen i Munkfors. I brukskontoret i en bevarad miljö vid Gamla Bruket i finns idag ett museum till hans ära. Museet beskriver hans liv och karriär med dokument, fotografer och affischer. Personliga saker som pass, rakkniv och kostymer finns också att beskåda. även era andra svenska komiker finns representerade bl. a Bosse Parnevik.

Mobil. 070-583 43 58 (Owe Clapson Carlsson)

fridolf.rhudin@telia.com
www.fridolfhudin.se

N 59° 50.748’ E 13° 32.677’

Gamla Brukets museer

Gamla Bruket i Munkfors, ett stycke levande bruks- historia skildras såväl innanför som utanför fabriks- väggar. Se Sveriges första och Europas enda kvar- varande Martinverk. På området nns Brandmuseet, Verktygsmuseet, Lilla Museet med rörliga modeller och ett kapell med inredning från den gamla metodistkyr- kan.

Säsongsöppet
Servering
Fröken Ruths café öppet samtidigt med museet.

Gamla Bruket, MUNKFORS
Tel. 0563-500 03

gamlabruket@gmail.com
www.hembygd.se/gamla-bruket-i-munkfors/

N 59° 50.727’ E 13° 32.640’

Laxholmens Kulturhus

I den gamla unika bruksmiljön nns era utställningslo- kaler: ”De ovanligas” museum – Efter böckerna av Åke Mokvist. En spännande utställning om de modiga män- niskor som gått mot strömmen och en Älgutställning – Olika konstnärer visar sin tolkning av skogens konung. Fotografer, skulpturer, målningar, träkonst, knivmakare, poet och tatuerare.

Säsongsöppet
Servering

Munkfors-Ransäter Turistbyrå
Laxholmen, Laxholmsvägen 6, MUNKFORS

Tel 0563-54 10 81

tourist@munkfors.se
www.visitmunkfors.se

N 59° 50.933’ E 13° 32.672’

Ransäters hembygdsgård

Mangårdsbyggnaden från 1684 är gårdens kärna med loft och uthus. Hembygdsgården består också av era museer utspridda på området, bl. a Hemmet, järnet, jordbruket, Skogen, Soldattorpet, Skomakeriet, Mor- mors garderob och kaffemuseet. I Smedjan, Ullstugan och Bakarstugan kan man få uppleva och prova på gamla hantverk. Återkommande arrangemang: Spel- mans- och dragspelsstämmorna, liksom midsommar – rande med Värmlänningarna, mässor och marknader.

Säsongsöppet. Övrig tid enligt överenskommelse Servering

Ransäters Hembygdsgård
Högsbyvägen 2, RANSÄTER
Tel. 0552-303 43

e-post: info@ransater.com
www.ransater.com

N 59° 47.621’ E 13° 28.392’

Värmlands Brandhistoriska Museum

I Storfors vackra spruthus från 1897 nns ett brand- museum med historien från dåtid till nutid. Allt ifrån brandbilar till brandtelegrafer berättar om brand och brandskydd över era hundra år.

Säsongsöppet

Tallbacksgatan, STORFORS
Tel. 054-21 27 49

info@brandhistoriska.org http://www.brandhistoriska.org

N 59° 32.282’ E 14° 16.738’

Mårbacka Minnesgård

På Mårbacka föddes en av världens mest kända författare, Selma Lagerlöf. Här bodde hon en stor del av sitt liv och enligt hennes önskan finns hemmet bevarat precis som hon lämnade det. Guider visar runt och berättar om huset och dess ägarinna. I den gamla lagården visas tillfälliga utställningar. Den renoverade trädgården är öppen för besökande året runt.

Säsongsöppet
Viss handikappanpassning
Servering

Mårbacka 42, ÖSTRA ÄMTERVIK
Tel. 0565-310 27

e-post: info@marbacka.com
www.marbacka.com

N 59° 46.857’ E 13° 980’

Sundsbergs gård

Gården har anor från 1700-talet då den byggdes av assessor Olof Antonsson. Den är också förebilden till Björne i Gösta Berlings saga där Selma Lagerlöf skrev om skandalomsusade händelser med verklig förankring. Museisamlingarna som visas i gårdsmuseet, textilkammaren, tandläkarmuseet och skogsmuseet, kommer till största delen från de sista privata ägarna, med kompletteringar av antika föremål under senare år. I den gamla ladugården ryms en konsthall med månadsvisa utställningar. Konsthallen har öppet året runt. Museerna är öppna sommartid och efter bokning.

Servering

Ekebyvägen, SUNNE
Tel. 0565-103 63

sundsbergsgard@sunne.se www.sunne.se/sundsbergsgard

N 59° 49.721’ E 13° 8.111’

Kollsberg

Med milsvid utsikt över Frykens norra spets nner du på kollsberg i Torsby bland annat en nsk rökstuga, nsk bastu, smedbostad från Torsby bruk, lanthandel, skolsal, bostadshus från bondgård, s k nattstugbygg- ning. Hembygdsgårdens ”Torsbymuseum” återspeglar Torsby samhälles utveckling från stenåldersby till regionalt centrum för norra Värmland.

Säsongsöppet
Viss handikappanpassning
Servering

Levgrensvägen 36, TORSBY
Tel. 0560-718 61

kollsberg@telia.com
www.kollsberg.se

N 60° 7.925’ E 13° 1.239’

Alla tiders Nordvärmland

I Ransby kulturby kan du se utställningen ALLA TIDERS NORDVÄRMLAND – från istid till nutid. Upplev norra Värmlands historia med hjälp av ny teknik. Du kan studera och lära dig mer om sätrarna, finnarna, folktro, bebyggelsen, språket, maten, skogen, kultur och mycket mer.

Säsongsöppet
Viss handikappanpassning

Ransby, Gammelvägen, Sysslebäck
0564-401 91, 070-211 32 35

www.dalbyhembygdsforening.se

Torsby Fordonsmuseum

Här kan man se den unika ”Frykenbilen” Scania Vabis 1928 som efter 50 år på sjön Frykens botten bärgats och renoverats av Nord Värmlands Veterantekniker. Fordonsmuseet visar även bilar, motorcyklar, mope- der, motorer samt skrivmaskiner, radioapparater och en mängd andra intressanta föremål i tidsenliga miljöer. Bokförsäljning.

Säsongsöppet
Handikappanpassat
Servering

Herrgårdsområdet, TORSBY
Tel. 0560-712 10

torsbyfordonsmuseum@varmland.nu www.varmland.nu/fordonsmuseum

N 60° 8.035’ E 12° 59.957’

Utmarksmuseet med Pilgrimstapeten

I Utmarksmuseet finns utställningen Möten, berättelser, möten och minnen om glesbygdens kulturarv från forntid till nutid. Pilgrimstapeten, ett 40 meter långt broderi i ull på lin, skildrar pilgrimsleden från Ham- marö i södra Värmland till Nidaros/Trondheim i Norge. Arbetet utfördes av kvinnor från norra Värmland och norska Hedemark. Besök även Ransbysätern med djur sommartid.

Säsongsöppet.
Handikappanpassat
Servering

Utmarksmuseet Ransby, SYSSLEBÄCK
Tel. 0564-431 05

Info@utmark.se www.utmark.se

N 60° 40.840’ E 12° 56.282’

Nordiska Travmuseet

Ett museum om hästen och travsporten ur olika perspektiv. Möt fascinerande berättelser om trav- sportshjältar på både två och fyra ben i lmjukeboxen, fördjupa dig i travsportens historia, hur se en vinnande sko ut, vilka är invalda i travsportens hall of fame? Öppet året runt

Handikappanpassat
Servering

Nordiska Travmuseet, Marknadsvägen 24, ÅRjÄNG
Tel. 0573-71 18 00

info@travmuseet.com
www.travmuseet.com

N 59.391881,  E 12.155886

 

Svanskogs stations- och bruksmuseum

År 1928 färdigställdes järnvägen mellan Åmål och Årjäng. Drygt 20 år senare påbörjades avvecklingen och 1991 gick sista godståget på den kvarvarande sträckan mellan Svanskog och Åmål. I stationsmuseet visas utöver en tidstypisk stationsmiljö en utställning om Svanskogs bruk samt två utställningar om operasångerskan Gunnel Eklunds uppväxt och karriär. På bangården nns ett ertal lok och vagnar vilka tidi- gare tra kerat järnvägen. Möjlighet till övernattning. Öppet vardagar året runt.

Järnvägsgatan 1, SVANSKOG
Tel. 0532-305 50

info@jaaj.se
www.jaaj.se