Mer på museet

Värmlands Museums verksamhet rymmer betydligt mer än våra utställningar. Här finns pedagoger, arkeologer, konservatorer och många fler som alla jobbar för att utforska och förvalta det värmländska kulturarvet. Vi dokumenterar vår samtid och vårdar samlingen av arkeologiska och kulturhistoriska föremål, konst, fotografier, dokument och musikinspelningar.

De värmländska berättelserna om mänskligt liv i landskapet pågår sedan 10 000 år. Kulturhistoria är de samlade spåren av dem som kom före oss. Kulturhistorien finns i landskapet, i bebyggelsen och de föremål vi bebor och omger oss med. Den är närvarande även i vardagens umgänge, seder och bruk.

Vi tar hand om historien

Värmlands Museum har arbetat med kulturmiljöer i över 80 år. Vi har en bred kompetens inom kulturmiljöområdet och utför uppdrag inom byggnadsvård, arkeologi och konservering. Museet arbetar med rådgivning, vård, utredning och utveckling av värmländsk kulturhistoria, liksom med att bygga ny kunskap och förmedla den. Varje nytt uppdrag ger ny kunskap om vår kulturhistoria och dess kulturmiljöer, kunskap som vi bevarar för allmänheten och för eftervärlden.

Personalen på Värmlands Museum kommer gärna ut och föreläser hos företag eller föreningar om den kunskap de besitter kring Värmlands historia, kulturmiljöer och mycket annat. Klicka dig vidare på hemsidan för att hitta kontaktuppgifter till museets experter inom varje område.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss för att diskutera ett uppdrag?

Anlita Värmlands Museum >