Mer på museet

Värmlands Museums verksamhet rymmer betydligt mer än våra utställningar. Här finns pedagoger, arkeologer, konservatorer och många fler som alla jobbar för att utforska och förvalta det värmländska kulturarvet. Vi dokumenterar vår samtid och vårdar samlingen av arkeologiska och kulturhistoriska föremål, konst, fotografier, dokument och musikinspelningar.

De värmländska berättelserna om mänskligt liv i landskapet pågår sedan 10 000 år. Kulturhistoria är de samlade spåren av dem som kom före oss. Kulturhistorien finns i landskapet, i bebyggelsen och de föremål vi bebor och omger oss med. Den är närvarande även i vardagens umgänge, seder och bruk.

Restaurering av Långseruds kyrka 2018, konservator Cecilia Skoglund.