Bibliotek och arkiv

Välkommen in till museets bibliotek, ett offentligt rum unikt i sitt slag. Här möter du mycket av den kunskap som byggts upp inom museet genom åren. Både i form av böcker, dokument och databaser, samt genom kunniga medarbetare från museets alla verksamhetsområden.

I biblioteket kan du få kontakt med museets antikvarier, intendenter och andra kunniga medarbetare som gärna hjälper dig att hitta bland böckerna och vid behov söka vidare i våra samlingar, genom digitala sökvägar. Du kan även boka tid för att forska i museets arkivmaterial och få forskarservice, som exempelvis beställa utdrag ur referensmaterial. Du kan självklart även komma till biblioteket för att bara sitta ner en stund i den vackra miljön och läsa en tidskrift eller bläddra i en bok. Bibliotekets böcker ingår i museets samlingar och är därför endast tillgängliga på plats.

Vid kopiering tar vi ut en avgift på 4 kr per sida för svart/vit utskrift eller PDF (per inskannad sida) A4 och A3. För färgutskrift tillkommer 1 kr per sida. Övriga format kopieras i mån av möjlighet och priset beror på materialåtgång och arbetsinsatsens omfattning.

Öppettider i Biblioteket

Mån–lör kl 12–16

Begränsade öppettider kan förekomma i samband med högtidsdagar och semesterperioder.

Avvikande öppettider i samband med julen

23 december stängt, 30 december stängt, 1 januari stängt, 6 januari stängt.

Boksamlingen

Värmlands Museums bibliotek var från början en kunskapsbank med referenslitteratur till museets antikvariska verksamhet. Genom åren har samlingen av böcker, tidskrifter och facklitteratur inom ämnen som konst, etnologi, arkeologi, bebyggelsehistoria och museologi växt fram. Här finns även annan litteratur om det värmländska landskapet och dess kulturhistoria, samhälle och omvärld, samt årsböcker och tidskrifter från flera museer och institutioner i såväl Sverige som utlandet.

Samlingen har kommit till genom inköp och gåvor och vi tar gärna emot tips om nya böcker och uppsatser eller avhandlingar som skildrar Värmland.

Sök i samlingarna

Stora delar av museets samling finns tillgänglig digitalt genom olika sökverktyg. Klicka dig gärna vidare här nedan för att ta del av bilder, dokument, publikationer, föremål m.m.