10 jun 2017 - 31 aug 2017

Ande och materia

Sara Lundkvist - Jesper Nyrén - Frida Tebus

Under historien har sten och mineral spelat en betydande roll i olika civilisationers och kulturers andliga idévärldar. Föreställningar om att stenar är besjälade eller har en slags förbindelse med högre makter och krafter har funnits i alla tider. Gemensamt för Sara Lundkvist, Jesper Nyrén och Frida Tebus är att de med sin konst på olika sätt belyser denna komplexa och svårdefinierade relation mellan människa och materia.

Bilder från utställningen