01 jul 2020 - 15 nov 2020

Sune Jonsson

Och tiden blir... ett förunderligt ting

Sune Jonsson (f. 1930–2009) räknas som en av Sveriges viktigaste och främsta dokumentärfotografer. Med ett lågmält och levande bildspråk har han skildrat det svenska kulturlandskapets vidsträckta och karga skönhet. Bilderna är viktiga dokument men också tidlös poesi som gestaltar det oglamorösa i människors vardag och ett samhälle i förändring. Från 1960-talet och fram till sin pensionering arbetade han som fotograf vid Västerbottens museum och blev rikligt belönad med priser, bland annat det internationella Hasselbladspriset (1993).

Helen Jonsson dricker kaffe, Baggård, Nordmaling 1960

För nya generationer fotografer är hans bilder ständigt en viktig inspirationskänsla. Sune Jonsson är inte bara ett namn, det är ett begrepp som står för en humanistisk bildstil präglad av djup respekt för människors integritet och subtil känsla för budskapen i deras miljö.

Utställningen Och tiden blir… ett förunderligt ting visar på mångsidigheten hos det fotografiska mediet, raffinerat enkelt och tidlöst slagkraftigt.

Utställningen är producerad av Västerbottens Museum.