Monitor

Fartyget Monitor kom att spela en avgörande roll för nordstaterna under det amerikanska inbördeskriget 1861-65. I denna utställning kan du följa John Ericssons arbete med att konstruera världens första pansarfartyg med rörligt kanontorn.

John Ericsson föddes på Långban 1803 och kom att bli en av Sveriges genom tiderna största kändisar. Han var uppfinnaren som tog sig från den Värmländska Bergslagen via militären till Stockholm, London och sedermera New York. Genom sin karriär tog han sig an många projekt, både nya innovationer och förfiningar av existerande, men det han kom att bli mest känd för är konstruerandet av krigsfartyget USS Monitor. Beställningen av fartyget kom från Nordstaterna mitt under brinnande inbördeskrig. Man behövde ett motdrag gentemot Sydstaternas fruktade pansarfartyg Merrimac (CSS Virginia) som mer eller mindre gjort kaffeved av allt vattenburet motstånd de stött på.

Båten som John Ericsson ville konstruera var egentligen mera en u-båt med det mesta av utrymmet under vattenlinjen. Monitor var 52,4 m lång, 12,5 m bred och hade en vikt av 776 ton. Den var utrustad med två kanoner i det svängbara tornet. Besättningen utgjordes av 59 man. Av kritikerna fick Monitor benämningar så som ”en plåtburk på ett takspån”, ”en flotte med ostkupa på” eller ”en likkista av järn.” Monitor lyckades dock att skydda Nordstaternas ställningar från Merrimac vid slaget  vid Hampton Roads mars 1862 och fick därmed en plats i historieböckerna.

Slaget vid Hampton Roads

Nordstaterna blockerade sjöfartsvägarna för att strypa sydstaternas tillgångar av materiel. För att bryta denna blockad konstruerade sydstaterna Merrimac. Ett lågt gående pansarfartyg med tio kraftfulla kanoner som sänkte nordstaternas träfartyg en efter en.

Men nordstaterna hade ett ess i rockärmen, John Ericsson från Långban! Han hade byggt en bepansrad båt, Monitor, som svepte fram längs vattenlinjen med endast ett rörligt kanontorn synligt ovanför vattenytan. Och det blev just det rörliga kanontornen med sina två kraftfulla kanoner som var nyckeln till Monitors framgång i slaget vid Hampton Roads, 8-9 mars 1862, det första sjöslaget mellan två pansarskepp. Eftersom sydstaterna var tvungna att vända hela Merrimac för att rikta kanonerna kunde monitor gira undan och få eldövertag med sitt rörliga torn. Efter en dagslång strid med 22 träffar vardera såg Merrimac sig besegrad. Blockaden var ohotad och nordstaternas seger var inom räckhåll.