Anlita oss

Vi tar hand om historien.

Värmlands Museum har arbetat med kulturmiljöer i över 80 år. Vi har en bred kompetens inom kulturmiljöområdet och utför uppdrag inom byggnadsvård, arkeologi och konservering. Museet arbetar med rådgivning, vård, utredning och utveckling av värmländsk kulturhistoria, liksom med att bygga ny kunskap och förmedla den. Varje nytt uppdrag ger ny kunskap om vår kulturhistoria och dess kulturmiljöer, kunskap som vi bevarar för allmänheten och för eftervärlden.

Renovering av väggmålning på Frimurarlogen, Karlstad.

Kulturmiljöer och kulturhistoria är resurser att ta vara på.

Kulturmiljön berättar vår historia ute i landskapet, i städerna och på landsbygden. Här speglas mänsklig aktivitet från förhistorisk tid fram till idag. Här ryms arkeologiska lämningar som gravmonument, rester av en liggmila eller kolarkoja. Här finns bebyggda miljöer som finngårdar eller ett Folkets Hus från 1970-talet. Hit hör också välbevarade interiörer med hantverksmässiga kvaliteter eller konstnärliga målningar.

Våra uppdragsgivare är såväl privatpersoner och föreningar som kommuner, kyrkan eller andra organisationer. Är du intresserad av att komma i kontakt med oss för att diskutera ett uppdrag?

Kontakta oss