13 dec 2017 - 31 jan 2018

Bovil önskar God jul!

Som tecknare för den breda allmänheten i press, böcker och reklam medverkade Bovil till att utforma 30- och 40-talens bildspråk. I hans stora bildproduktion återskapas visuellt en svensk kulturepok.

Vad som bland annat gör Bovils verk intressant angeläget att presentera är den stora bredden i hans produktion. Han skapade bilder inom de flesta genrer alltifrån mode-, musik- och industrireklam till roman- och novellillustrationer, målarböcker, julkort, äventyrs- och sagoböcker.

Kanske var det som serietecknare som Bovil blev mest känd. Framförallt var det serien ”Tusen och en natt” som gick i Vecko-Revyn under större delen av 40-talet och som uppmärksammades utomlands. Men även de historiska serierna ”Fältskärens berättelser” i Levande livet, ”Göingehövdingen” i Allt, ”Harald Handfaste och Sinuhe egyptiern” i Året Runt.

I Folket i bild medverkade han under första hälften av 40-talet med ”Flygkamraterna”, som var hans första serie, med en mängd illustrationer.

Bovil gjorde också egna serieexperiment, som var mycket avancerade för sin tid; han laborerade med en friare sid- och bildkomposition som först ett decennium senare växte fram i USA och Frankrike. Ett bra exempel på detta var serien ”Ask och Embla”, även kallad Nordiska Gudaserien.

Rolf Lindby, Svenska Seriefrämjandet

Bovilgården
Bovils hem och ateljé utanför Torsby i Värmland finns kvar välbevarat sedan 1940-talet och invigdes i september 2010, kring Bovils 100-årsdag, som kultur- och minnesgård öppen för allmänheten med guidade visningar. bovil.se