21 maj 2017 - 20 aug 2017

Anders Widoff

- berg, sjunken, djup

En gäst som kliver in i von Echstedtska gårdens största rum Salen, möts av åtta stora bibliska bilder i en djup och rik färgskala. I målningarna ges en berättelse om evigt mänskliga teman; kärlek, makt, godhet, ondska, fördomar, svek, tro och tillit… starka känslor som är lika igenkänningsbara över tid, regioner och religioner. Händelser som framträdde och försvann, men som ändå tycks upprepa sig och komma tillbaka i nya sammanhang.

I sommar ställer konstnären Anders Widoff ut på gården. Han arbetar ofta i en växelverkan mellan måleri och skulptur. På von Echstedtska gården visar han huvudsakligen skulpturer som sammanställts i en nära dialog med miljön och platsen.

Anders Widoff arbetar i sina verk med det som redan finns och bygger på det som fanns. Han söker sig ofta till det enkla och vardagliga, till föremål som någon annan slängt eller betraktat som betydelselösa, finner och ger betraktaren nya möjligheter att se något som gömmer sig bakom eller bredvid det som ögat vanligtvis noterar. Genom att sätta ihop olika delar, måla, pröva och strukturera letar han efter något ömtåligt och skört, en bildpoesi som klär och klär av livet. Det är en i många stycken tidlös berättelse byggd på erfarenhet, en erfarenhet som sällan ger några bestämda svar, men som man ändå stannar till inför –  ”Visst, så här var det och så är det.”

Anders Widoff (f. 1953) har genom åren ställt ut i hela landet, liksom i Europa, USA, Canada och Japan. Han är representerad vid våra stora museer och har under åren mottagit flera utmärkelser och stipendier. Anders Widoff har också arbetat som professor i konst. under många år.