26 nov 2016 - 12 mar 2017

Secret Love

I Kina har en lika omvälvande som snabb ekonomisk utveckling ägt rum de senaste decennierna – med genomgripande samhällsförändringar som följd. Samtidigt har medvetenheten om individens rättigheter ökat. I denna process förändras traditionella synsätt och värderingar. Utvecklingen återspeglas i bildkonsten, som i sin tur påverkar de sociala processer som kan bidra till att forma en ny, förändrad verklighet.

logga_secret-love

De flesta av verken har kommit till de senaste femton åren. De flesta av konstnärerna är förhållandevis unga, födda efter 1980, då ettbarnspolitiken infördes. Tre omständigheter har påverkat deras liv och gärning:

  • Utvecklingen av den kinesiska samtida konsten, som fått nytt liv och internationell uppmärksamhet.
  • Förändringar i lagstiftningen kring homosexualitet, som avkriminalisering och strykning från listan över mentala sjukdomar.
  • Spridningen av och den allt större roll som internet har fått i den kinesiska vardagen.

 

 

Secret Love är den första stora samlingsutställningen av kinesisk konst på detta tema som hållits i världen. Utställningen har tidigare visats på Östasiatiska museet, september 2012 – mars 2013.

Utställningen är producerad av Statens museer för världskultur och curator Si Han.

logo_smvk_color_b_rgb