08 sep 2017 - 07 jan 2018

JH Engström - CRASH

Se flera av JH Engströms senaste arbeten samlade i denna uppmarksammade utställning.

Utställningen CRASH på Värmlands Museum samlar flera av JH Engstrom senaste arbeten. Verken består av både stillbild och rörlig bild. Utställningstiteln CRASH har hämtats från boken med samma namn som släpps i samband med utställningen på Värmlands Museum. Boken är baserad på en serie landskapsbilder fotograferade i Värmland i närheten av JH Engström hem i Smedsby, Östra Ämtervik. Kollisionen mellan dessa besvärande, onödigt vackra landskap och den ofrånkomliga medvetenheten om vad som sker i den ”stora världen” är det känslomässiga bränslet till de bilder som nu presenteras i boken CRASH (Akio Nagasawa, 2017)

Jag inser det inte till fullo först.
Den gradvisa och smärtsamma insikten om en avgörande och våldsam förskjutning.
Världen jag växte upp i står under hot.
Landskapen breder ut sig vackra och orubbliga som alltid.
De här landskapen har mött min blick sedan jag föddes.
Nu kan jag kan inte längre se dem som innan.

JH Engström, Smedsby, maj 2017

För första gången visar nu JH Engström installationer med rörlig bild. Den nya kortfilmen HÄR / ICI / HERE närmar sig den ”lilla världen” och är en hyllning till det som omger JH Engström i vardagen, samtidigt som minnet från hans egna barndom och uppväxt i Värmland har en viktig betydelse. Även i serien stillbilder från boken OCTOBER 2016 (the fear of leaving) närmar sig JH Engström det som omger honom dagligen och de landskap han känner så väl. Dessa bilder har i installationen på Värmlands Museum bokstavligen hans minnen som fond.

Filminstallationen ORDET / LE MOT / THE WORD är ett pågående arbete som utgår från att lekfullt vända på talesättet ”en bild säger mer än tusen ord” till ”ett ord säger mer än tusen bilder.” Arbetet ska senare ska utvecklas till en större installation, en bok och en kortfilm. Här lyfts det enskilda ordet fram som något vackert, dynamiskt och fantasieggande associativt. Ordet får här samma mångbottnade betydelse som ofta tillskrivs bilder. ORDET / LE MOT / THE WORD kunde även ses växa fram i realtid på Alma Löv museum i Östra Ämtervik under sommaren.

JH Engström – CRASH 8.9-7.1 2018

2016 publicerade JH Engstrom boken REVOIR (Journal/Akio Nagasawa, 2016). Boken är en nytolkning av hans internationellt uppmärksammade och hyllade bok TRYING TO DANCE (Journal, 2004). En projektion med bilderna från REVOIR kommer att visas på utställningen CRASH.

Utställningen är producerad i samarbete med Angie Åström.
Assistent till JH Engström är Carl Mikael Ström.