08 sep 2017 - 07 jan 2018

JH Engström - CRASH

Värmlands Museum

I JH Engströms olika fotografiska och filmiska arbeten är frågor angående centrum-periferi, realism-dröm, närhet-distans, inre-yttre, lokalt-globalt och privat-allmänt alltid närvarande.