19 jun 2020 - 31 aug 2020

Skogen viskar

- Förnimmelser av ett skogsfinskt liv

Utifrån centrala delar i den skogsfinska kulturen som svedjebruk, boskapsskötsel och rökstugor har konstnärsgruppen Rau-Rau Creative gestaltat genom samspel av ljud- och bildkonst. Bildkonsten består av illustrationer, skapade med inspiration från gamla fotografier och berättelser. Ljudkonsten är en kombination av gamla röstinspelningar med människor från trakten, samt nya inspelningar av natur, vardagssysslor och musik.

Utställningen är skapad av Rau-Rau Creative – Community of Music, Creative Writing and Visual Arts för Torsby Finnskogscentrum. Arbetet har möjliggjorts genom projektet Finnskogen – Vägen till Världsarv, som verkar för att få finnskogen listat som ett av UNESCOS världsarv.

Ljudläggare: Olivia Ahltorp och Oskar Nyström
Illustratör: Oskar Jonsson