Kulturmiljö

Kulturmiljön berättar om vår historia ute i landskapet, i städerna och på landsbygden. Här speglas mänsklig aktivitet från förhistorisk tid fram till idag. Här ryms arkeologiska lämningar som gravmonument, rester av en liggmila eller kolarkoja. Här finns bebyggda miljöer som finngårdar eller ett Folkets Hus från 1970-talet. Hit hör också välbevarade interiörer med hantverksmässiga kvaliteter eller konstnärliga målningar.

Värmlands Museum har arbetat med kulturmiljöer i över 80 år. Vi har därmed en bred kompetens inom kulturmiljöområdet och utför uppdrag inom arkeologi, bebyggelse, byggnadsvård och konservering. Museet arbetar även med rådgivning, vård, utredning och utveckling av värmländsk kulturhistoria. Varje nytt uppdrag ger ny kunskap om vår kulturhistoria och dess kulturmiljöer, kunskap som vi gör tillgänglig för allmänheten och bevarar för eftervärlden.

Tillsammans med Region Värmland och Länsstyrelsen i Värmland bedriver vi kulturmiljösamverkan. Tillsammans bidrar vi till en förbättrad hållbarhet för länets kulturmiljöer.

Anlita oss

Våra uppdragsgivare är såväl privatpersoner och föreningar som kommuner, kyrkan eller andra organisationer. Är du intresserad av antikvarisk rådgivning eller har du förfrågningar kring större uppdrag, ta kontakt med verksamhetschefen för uppdrag.