24 aug 2019 - 24 okt 2019

Fira demokratin!

En vandringsutställning från Sveriges Riksdag

I dag tar vi den allmänna rösträtten för givet. Den är en av demokratins fundament. Att gå till valurnorna är en folkrörelse och för många en högtidsstund.

Samma år som rösträtten blir allmän i Sverige bildas det Nationalsocialistiska arbetarpartiet i Tyskland och Mussolini lägger grunden till den italienska fascistiska rörelsen i Italien. Vad kan vi lära oss av den långa kampen för demokrati och rösträtt; kanske att vi inte ska ta den för givet?

Utställningen visas på Värmlands Museum 24 augusti–24 oktober 2019.


Utställningen Fira demokratin är producerad av Sveriges Riksdag och är en del av riksdagens arbete med att uppmärksamma den svenska demokratins genombrott.

Studiematerial och lärarhandledning