01 okt 2022 - 13 nov 2022

Höstsalongen

Värmlands Konstförening

Värmlands Konstförenings höstsalong visas i år på Värmlands Museum. I årets salong medverkar enbart medlemmar i Värmlands Konstnärsförbund, med andra ord professionella konstnärer.

Till salongen sökte 107 konstnärer med tillsammans 206 verk. Den inbjudne jurymannen har valt ut 83 verk till utställningen: måleri, foto, skulptur, grafik, textilkonst. Utöver dessa visas även verk konstföreningens stipendiater 2022: Staffan Jofjell och Sara Nilsson som är mottagare av Thor Fagerkvists stipendium och Annika Eriksdotter som fått Åke Lekmans resestipendium.

Utställningen öppnar efter invigningstalen som startar kl 13.00, i hörsalen på vernissagedagen.

Omslagsbild Höstsalongen 2022. Konstnär Andreas Poppelier.