Framtidslabbet

Idag släpper genomsnittssvensken ut ca tio ton växthusgaser per år.  Av dessa tio ton kommer sju från hushållens konsumtion av varor och tjänster. För att nå klimatmålen måste vi ner till ett ton växthusgaser per person och år – det är vad Framtidslabbet handlar om!

Här får du själv laborera och experimentera kring frågeställningarna inom de av vetenskap uppbyggda ramarna. Vi ger inga färdiga svar utan erbjuder dig möjlighet att själv pröva olika lösningar. Hur vill du forma morgondagens samhälle?

Framtidslabbet är en interaktiv och tvärvetenskaplig utställning som främst riktar sig till barn och unga. Här tar vi upp frågor som rör klimat och miljö. Utställningen bygger på interaktivitet kring fem olika teman som vi har valt ut tillsammans med forskare från Karlstads universitet. Genom fysiska som digitala laborationer tar vi utgångspunkt i FN:s globala mål om hur vi kan främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

I en tid då vetenskapliga fakta kan ignoreras med kommentaren att det skulle vara ”fake news”, då alla kan vara samhällsdebattörer och där vissa litar mer på inlägg i sociala medier än på forskningsresultat behövs en plats där stora samtidsfrågor får diskuteras och forskning förklaras på ett pedagogiskt sätt. En plats där tankar, idéer och innovationer får flöda.