26 mar 2022 - 07 aug 2022

Charlotta Hammar

And The Sky Shall Turn No 55/Silky Pink

Konstnären Charlotta Hammar arbetar med frågor som tar sin utgångspunkt i det vardagliga livet och hur det påverkas av känslan av att allt inte kommer att ordna sig. I foto och film fångas frågeställningar som berör kris, krishantering, olika typer av mentala och konkreta skydd och människans psykologiska försvar. Hon tar upp den kollektiva rädslan för existentiell utplåning av människan som art och hur den rädslan kan se ut. En viktig inspirationskälla och referens är broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” från 2018 som delades ut till alla hushåll i landet.

Charlotta Hammar är uppvuxen i Årjäng och fick Värmlands museiförenings stipendium 2020. Numera bor hon på ön Styrsö utanför Göteborg.  Ön har fått vara skådeplats och projektionsyta för hennes verk och fungerar som symbol för både skydd och utsatthet.

I utställningen möter vi verk från de senaste tre åren. En bakgrund till titeln kommer från den amerikanska författaren Elizabeth Kolberts bok ”Under a White Sky: The Nature of the Fu­ture”. Den handlar bland annat upp om geoengineering – hur man med hjälp av teknik experimenterar med atmosfären för att förändra jordens klimat. I ett scenario för att kyla klimatet skulle himlens blåa färg försvinna och bli gråvit. På liknande sätt är färgerna i många av Charlotta Hammars fotografier manipulerade, vi uppfattar himlen i ”fel” nyans. Titeln anspelar också på äldre domedagsprofetior från bibeln som kombinerats med en färgnyans direkt tagen från kosmetikavärlden. Ett möte mellan dåtid och samtid där vår tids religion stavas konsumtion.