Värmlands Museiförening

Värmlands Museiförening är museets vänförening och en av huvudmännen. Genom att gå med i föreningen stödjer du museets verksamhet på flera sätt. Men framförallt får du en ännu bättre tillgång till ett helt kulturarv och trevliga arrangemang.

Representanter från museiföreningen sitter med i museets styrelse. Föreningen ger museet årliga anslag för bland annat konstinköp till samlingarna. Museiföreningen delar årligen ut medel för att främja studier och forskning om Värmland. Föreningen delar även ut stipendium, ej årligen, till ung konstnär/konsthantverkare.

Idag har museiföreningen ca 900 medlemmar. Och vi vill gärna bli fler.

Följ gärna Museiföreningen på Facebook!

Museiföreningens verksamhetsberättelse 2023