06 jun 2020 - 27 sep 2020
Kristina Jansson
DIRT
Kristina Janssons måleri är mångbottnat och kanske kan det beskrivas som gäckande. Där finns ekon från bilder av skeenden eller platser som man tycker sig ha mött tidigare, må det vara från tidningsklipp, äldre fotografier, filmklipp eller andra medier. Även om de är transformerade är de påtagliga och starkt närvarande.

Hon har sedan starten varit upptagen av vad bildskapande i ett så traditionellt medium som måleri egentligen betyder, vad händer när en bild omskapas i måleriets material? Målningen är inte bara en bild eftersom den samtidigt existerar i gränslandet mellan bild och material, mellan idé och materia.

Nuförtiden är vi omgivna av fotografiska och digitala bilder i vår vardag hela tiden, i våra telefoner, i stadsrummet där vi rör oss. En målning ter sig i och med detta alltmer som särställd och egen i sin position.

Utställningen rymmer verk som triptyken ”Imitatörerna” från 2003, vilken utgör en slags startpunkt för både motivkrets och arbetsmetod som sedan utvecklats och förändrats med verk från de senaste åren som är i utställningens fokus.

Kristina Jansson (f. 1967) bördig från Väse, är utbildad på Wiens konstakademi 1994-95, École Nationale Supérieure de Beaux Arts, Paris och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1995-2001. Hon är ledamot av Kungliga Konstakademin sedan 2014.

Bilden föreställer verket Echo Chamber I, 2007.