04 jun 2022 - 18 sep 2022

Kristina Jansson

Space - Lost and Found

Kristina Jansson har sedan sitt genombrott i början av 2000-talet varit upptagen av vad bildskapande i ett så traditionellt medium som måleri egentligen betyder i vår tid. En tid då vi är omgivna av fotografiska och digitala bilder i vardagen hela tiden, i våra telefoner, på skärmar, i stadsrummet där vi rör oss. En målning ter sig i och med detta alltmer som särställd och egen i sin position.

Så här skriver Kristina Jansson själv om sitt måleri och utställningen:

”Man skulle kunna se på samtidens bildflöde som om jordklotet omgavs av en slags visuell jetström. Alla de bilder som omger oss, som rusar igenom varje sekund av våra liv, gör idag detta nästan oavsett var på jordklotet du befinner dig. Det gör att vi delar ett slags kollektivt fiktivt minne, vi känner till och igen samma saker utan att de tillhör vår plats och fysiska verklighet. Jag har målat länge, när jag började fanns inte mobiltelefoner eller persondatorer, ändå är jag inte jättegammal.

Jag har alltid arbetat med måleriet som en slags frambesvärjande av en bild. En plats men inte som fotografiets utsnitt, fastlåst vid tid och rum, utan med måleriets transformerande kraft till att vara en hel, egen värld, sin egen plats i ett utdraget nu.

Jag har också jobbat med det fiktiva rummet teaterscenen, inspelningsstudion, filmsetet, bildens ambivalenta natur i relation till sanning. Metoden har varit; sträck ut handen och knip fast det som insisterar och jobba sedan ut det i en målning och låt den förvåna.”


Kristina Jansson (född 1967 i Värmland) är utbildad vid Wiens konstakademi, École nationale supérieur des Beaux-art i Paris och med examen från Kungliga Konsthögskolan 2001. Hon har deltagit i flertalet separat – och grupputställningar i Sverige och i USA. Ledamot av Konstakademin sedan 2014 och professor i måleri vid Kungliga Konsthögskolan sedan 2020.

Bilden föreställer verket Soft Drama, 2020 – oil on canvas, 127 x 187,5 cm.