Lesjöfors Museum

Säsongsöppet 6 april–4 november 2023

Torsdagar och lördagar 6 april–8 juni kl 12–16

Alla dagar 10 juni–3 sept kl 11–17

Torsdagar och lördagar  7 sept–4 nov kl 12–16

 

Museet ger en rik beskrivning av några generationers arbete och levnadsvillkor, och en förståelse för den förändring samhället genomgått under senare delen av 1900-talet.

De delar av ett samhälle som visas är något som funnits på många orter i Sverige. Från det lokala idrottslivet till styrelserummet. Här belyses 1900-talets historia och perspektiv ges på de samhällsomvandlingar som format vårt samhälle idag, något som är viktigt nu och för framtida generationer.

Lesjöfors Museum är ett på många sätt unikt museum som har vuxit fram under decennier. Museet med dess utställningar och samlingar är en gåva till Värmlands Museum från Kulturföreningen Rikoschetten.

Verksamheten bedrivs med stöd från Kulturrådet, Region Värmland och Filipstads kommun.

För kontakt och bokningsförfrågningar; ring 054-701 19 45

Läs mer om Lesjöfors museum på www.lesjoforsmuseum.com.