Insyn & utblick

Dialoger med konstsamlingen

Konstutställning med fler än 170 verk från museets samlingar.

Samlingen är skiftande, och har kommit till steg för steg under 1900-talet. Urvalet till Värmlands Museums nya basutställning baserar sig främst på verk med koppling till Värmland, men även internationella konstnärers verk är representerade. Precis som titeln lovar bjuds besökaren in bakom kulisserna och får till exempel ta del av hur den konstnärliga processen bakom skapandet fungerar.

Samlingen speglar historien, och med den olika rådande värderingar och ideal. Dessa förändras genom tiden, vad skiljer nu från förr? och hur ser vi på dessa värderingar idag? Genom att sätta ett äldre verk i dialog med ett samtida verk, eller en aktuell fråga kan nya överraskande tankar uppstå i mellanrummen mellan då och nu, mellan mig och konstverket. På så vis skapar vi dialog med konsten, genom att aktivera dess kraft och pröva dess värde.

Låt er inspireras (av lat. inspirare, inandas) i nya möten och dialoger med konsten och med er själva!