09 feb 2024 - 25 aug 2024

Strangers to ourselves

Hashem Shakeri

När det rapporteras om Iran i svensk media nämns ofta fängslade svenskar, regimens stöd till Hamas eller leveranser av drönare till Ryssland. Under senaste tiden har även befolkningens och framför allt kvinnors kamp för frihet och rättvisa varit högst aktuellt. 

Men vilka bilder når oss från denna kamp och hur ser vardagen ut i detta vidsträckta land där sharialagar utgör grunden för rättssystemet? Vilka bilder får vi se  från platser där staten regelbundet kränker människors rättigheter, fängslar och avrättar på oklara grunder? Vilka är kvinnorna som trotsar förtryck och dödligt hot? 

Den iranska fotografen Hashem Shakeri arbetar med visuellt berättande som ger oss en unik inblick i den iranska vardagen. Här får vi möta kvinnorna bakom kampen för ett liv i frihet och trygghet. 

Precis som hela vår planet är Iran också drabbat av klimatförändringar. Shakeri skildrar hur befolkningen påverkas av att leva i ett sterilt uttorkat landskap. När den styrande regimen planerar och bygger nya städer i ett land påverkat av sanktioner blir resultatet halvfärdiga städer med avsaknad av grundläggande samhällsfunktioner. Chansen att hitta en bostad som kan ge barnen en trygg uppväxt är minimal.  

Hashem Shakeri möter människorna på deras villkor och förmedlar en samtida dokumentär berättelse på högsta internationella nivå, fotografier som värmer, skrämmer och fascinerar.

Hashem Shakeri är konstnär, fotograf och filmare mestadels verksam i Iran och Afghanistan. Med sitt visuella berättande ger Shakeri oss en unik inblick i den iranska vardagen, ett utforskande av skärningspunkten mellan identitet, exil och sociala utmaningar. Här får vi bland annat möta kvinnorna bakom den aktuella kampen “Kvinna, Liv, Frihet”

Vi får möta människor på deras villkor i en samtida dokumentär berättelse på högsta internationella fotografiska nivå som både värmer, skrämmer och fascinerar. Hashem Shakeri har fått många utmärkelser och visats internationellt på museer, festivaler och biennaler.

Som fotograf utforskar Hashem Shakeri skärningspunkten mellan identitet, exil och sociala utmaningar. Genom fotografi och film vill Shakeri uppmärksamma dolda mellanmänskliga berättelser och ifrågasätta givna narrativ för att belysa komplexiteten och nyanserna i den mänskliga erfarenheten. En angelägen fråga är hur klimatkatastrofer, politiska och sociala omvälvningar påverkar både individer och samhället i Iran. I sina verk undersöker Shakeri ofta konsekvenser av tvångsförflyttning och alienation, och skildrar därigenom upplevelser hos dem som marginaliserats eller glömts bort. 

Hashem Shakeri har fått många utmärkelser och visats internationellt på museer, festivaler och biennaler, som Leica Museum, Foam Museum, Arp Museum, ICP Museum, Maxxi Museum, Rencontres d’Arles, Paris Photo Art Fair, Visa pour l’image och många fler. Hans arbeten har presenterats i publikationer världen över, till exempel i  The New Yorker, Sunday Times, The Times, British Journal of Photography, New York Times, Aperture, The Guardian, Der Spiegel, Die Zeit, Le Monde, Paris Match och , National Geographic.