03 okt 2016 - 09 nov 2016

Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans – "Le rond universel"

De två karaktärerna befinner sig i ett rum fullt med märkliga föremål: fossiler, flaskor, kandelabrar, snäckor, böcker och skulpturer. Här finns även en kristallkula och en färggrann modell av planetsystemet.

Lysmasken påbörjar sedan en lång existentiell utläggning om skapelsen, tiden och universum. Perspektivet skiftar ständigt mellan det ogripbart stora (stjärnor och galaxer) och det ofattbart lilla (atomer och elektroner). Samtidigt som fladdermusen lyssnar till lysmaskens tankar utför den i bakgrunden mystiska undersökningar och gåtfulla ritualer.

Lysmaskens repliker har inte skrivits av konstnärerna, utan filmens ljudspår är en autentisk inspelning av en 6-årig pojke, som med imponerande insiktsfullhet resonerar fritt kring sin egen plats i världsalltet. Jeannin och Schuumans vill med filmen påminna om att alla människor föds som filosofer, med en naturlig förmåga att reflektera över mikro- och makrokosmos.

Lisa Jeannin (f. 1972) är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö. Rolf Schuurmans (f. 1972) är utbildad vid Konsthögskolan i Tilburg, Holland. Konstnärsparet bor i Hakebo, Småland. I sin konst intresserar de sig för alkemi, ridderskap och växternas läkande kraft. Genom sina filmer och installationer visar de på alternativa möjligheter att förstå världen och vår egen existens i universum.