25 feb 2017 - 14 maj 2017

Kroknäbbarnas tid

I Sverige häckar regelbundet 17 olika arter rovfåglar. Det är fåglar som haft en mycket omtumlande historia. Länge var de förföljda eftersom de sågs som skadedjur och konkurrenter. Som ”kroknäbbar” skulle de helst utrotas, och det betalades ut skottpengar. När väl förföljelsen stoppades i början av 1900-talet, dröjde det inte länge innan ett nytt mycket allvarligt hot dök upp. Efter andra världskriget introducerades nya gifter i jordbruket, bl.a. DDT och kvicksilverpreparat. Dessa slog oerhört hårt mot rovfåglar och andra arter i toppen av näringskedjorna. Det var först på 1970-talet som de giftiga medlen förbjöds, och det dröjde ytterligare ett årtionde innan rovfåglarna började återhämta sig på allvar.

Idag är det verkligen kroknäbbarnas tid. De flesta av de svenska arterna har kommit tillbaka på ett sätt som ingen trodde var möjligt för bara 25 år sedan. Arter som havsörn, pilgrimsfalk och kungsörn har ökat och spridit sig i landet.

Utställningen tar sin utgångspunkt i fotografen Patrik Olofssons bok Kroknäbbarnas tid. En stor del utgörs av stora färgfoton från boken, kompletterade med korta texter. Det största avsnittet handlar om daglevande rovfåglar. En mindre del om ugglor.

Ett mindre rum av utställningen handlar om rovfåglarnas sinnen och beteenden. Den riktar sig främst mot mindre barn, men är säkert just därför intressant och lärande för även andra besökare. Ämnen som tas upp är t ex: Hur jagar rovfåglar? Vad äter dom? Var bor dom? Hur är det med synen? Hur ser en ugglas öron ut och varför hör de så bra? Vad är det för skillnad på dagrovfåglar och ugglors fjädrar? Störst och minst?

Sista rummet i utställningen kommer att visa en förkortad version av Patrik Olofssons film Kroknäbbarnas tid. Här får man ta del av mer fakta om rovfåglarna och att det går att vända även en mycket dyster miljösituation till framgång. För att lyckas med detta krävs hårt och målmedvetet arbete, men det ger samtidigt hopp för framtiden.