Evenemangskalender

Värmlands Museum följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer kring hanteringen av Coronaviruset. Alla visningar och program är inställda och museet är tillfälligt stängt.

Vad händer med de aktiviteter som blivit inställda?

I största möjliga mån försöker vi hitta nya datum för de aktiviteter som var planerade under våren och uppdaterar denna sida med information löpande.

Kommande evenemang