Evenemangskalender

Värmlands Museum följer Folkhälsomyndighetens regler och rekommendationer kring hanteringen av Covid-19. Alla visningar och program anpassas utifrån gällande regler och riktlinjer.

 

Appen Värmlands Museum