Evenemangskalender

Värmlands Museum följer Folkhälsomyndighetens regler och rekommendationer kring hanteringen av Covid-19. Alla visningar och program anpassas utifrån gällande regler och riktlinjer.

 

Sandgrundsudden, Karlstad

von Echstedtska gården

Långban gruv- och kulturby

Appen Värmlands Museum

Kommande evenemang