En lantgård i rokoko

von Echstedtska gården

Varmt välkommen till von Echstedtska gården!

Grenadjärer i givakt hälsar oss i förstugan, eleganta blomstergirlander pryder väggarna, gyllenlädret blänker på salens stolar, lejon och andra exotiska djur blickar mot oss från bibliska motiv, marmorerade snickerier dekorerar rummen och stora eldstäder håller salarna behagligt varma.

Bengt von Echstedt och Christina Catharina Herwegh som uppförde gården på 1760-talet tillhörde en inflytelserik krets med kopplingar till brukspatroner och den administrativa makten i Värmland. Ändrad livsstil och konsumtionsmönster med bekvämlighet som en viktig del avspeglar sig både i huset och i bouppteckningar. Tack vare arkivmaterial vi teckna oss en bild av de människor som levde här på 1700-talet.

På gården levde förutom byggherreparet också tjänstefolk. Här fanns fröknar, gäster, jungfrur och betjänter vidare gårdsfogde, trädgårdsmästare, pigor och drängar. Inte alla fick röra sig i mangården utan ordningen var hierarkisk och reglerad.

von Echstedtska gården är en kulturhistoriskt betydelsefull karolinergård och sedan 1964 byggnadsminne. Alldeles särskilt och unikt är det talrika interiörmåleriet som gör gården till en av Sveriges mest välbevarade 1700-talsmiljöer. Den permanenta utställningen ställdes på plats sommaren 2022. När gården i Västra Smedbyn öppnade för besökare i slutet av 1950-talet hade en omsorgsfull restaurering genomförts. Små förändringar har skett sedan dess. På 1990-talet restaurerades fler rum i huvudbyggnaden och en noggrann rekonstruktion av hushållets textila utrustning genomfördes. Ytterligare ett rum, jungfrukammaren, gjordes tillgänglig för besökare 2022.

De senaste åren har Värmlands Museum arbetat med en förnyelse och fördjupning av innehållet för att levandegöra historien om platsen. Under processen har vi fått mer kunskap om de bouppteckningar som finns efter byggherreparet och vi har samarbetat med 1700-tals expertis som Lars Sjöberg. Mycket ny forskning om 1700-talet har tagits fram sedan gården först slog upp sina dörrar för publik. Under arbetet har vi tagit del av fler berättelser och fått fram fler perspektiv som berikar de historiska lagren.

Stig in och möt 1700-talet på den lantliga herregården och de människor som en gång bodde här!