26 nov 2022 - 10 apr 2023

När cirkeln sluts

Jonas Liveröd möter den arkeologiska samlingen

Historien är full av luckor. Utifrån fragment försöker vi människor skapa oss en bild av det förflutna. Det mesta av historien känner vi inte till, det mesta är inte sparat.

Arkeologi handlar om att tolka det som finns kvar, att förstå vad som varit utifrån fragment. Att ge oss glimtar av de sammanhang som utgör vår historia. Med nya analysmetoder har arkeologi som vetenskap tagit stora kliv de senaste decennierna.

I den här utställningen har konstnären Jonas Liveröd i dialog med museets arkeologer fördjupat sig i och förhållit sig till de arkeologiska samlingarna. Vägledda av konsten och arkeologin får vi i utställningen ta del av det förflutna, vi får en möjlighet att sätta historien i relation till vår samtid och oss själva. Liveröd har ett stort intresse för samlingar och samlande och har under det senaste decenniet ägnat mycket tid åt att utforska och arbeta med olika museers samlingar. Att han här på Värmlands Museum arbetat specifikt med de arkeologiska samlingarna passar bra eftersom han som liten drömde om att bli arkeolog.

Det som specifikt fångat hans intresse är en samling målningar och föremål utförda av konstnärer för museet under 1930- och 40-talen, där skärvor från arkeologiska utgrävningar i Karlstad har avbildats med den förlorade delen av föremålet återskapat – det vill säga, skärvan är omgiven av en ”spökform” som ger oss helheten och fyller i tomrummet efter det försvunna.

Liveröds monumentala skulpturinstallation Closure dominerar utställningsrummet där han för samman museets objekt med avbildade skärvor med sitt verk. Rummet har förvandlats till en konstnärlig utgrävningsplats.