30 jun 2018 - 02 dec 2018

Propaganda

Risk för påverkan

Utställningen ”Propaganda – risk för påverkan” tar upp kritiskt tänkande, propaganda och påverkan ur ett historiskt och nutida perspektiv.Syftet är att stärka besökarnas förmåga att kritiskt granska och ifrågasätta manipulerade budskap i sin vardag.

I utställningen behandlas kritiskt tänkande, propaganda och källkritik, både ur ett historiskt perspektiv och hur det ser ut i dag. Besökarna får bland annat ta del av hur ”det goda samhället” gestaltades i den nazityska och sovjetiska propagandan under 1930- och 1940-talet.

Andra innehållsbitar är dagens mediesamhälle, vad som styr medieflödet och hur mottagliga människor är för påverkan. Besökarna uppmuntras också att reflektera över de manipulerande budskap som de själva möter i sin vardag.

Utställningen är producerad av Forum för levande historia.

 

VLADIMIR LENIN (1870-1924) making a speech in Sverdlov Square, Moscow, 5 May 1920. Lenin is delivering a speech to the troops leaving for the Polish front. On the steps to the right stands Trotsky with Kamenev behind him.

Är du lärare och har bokat en workshop med din klass?

För- och efterarbetsmaterial för workshop