01 jun 2023 - 31 aug 2023

Falnande språk – ur finnskogen 2023

Torsby Finnskogscentrum

Vandringsutställningen som visas i sommar har samlat ett urval nordiska konstnärer, konsthantverkare och slöjdare till en gemensam bildningsresa genom finnmarken.

Utställningen söker bidra till erfarenhetsutbyten, kritiska undersökningar och en konstnärlig förståelse av de orsaker, öden och språk som har varit förknippade med den skogsfinska migrationsrörelsen i Norden.

Historiskt material och skeenden får uttryck genom konstnärernas gestaltningar i fotografi, skulptur, installation och rörlig bild. Genom att fläta samman olika tider och perspektiv vill utställningen öppna upp för dialog om maktstrukturer, koloniala förhållanden och tolkningsföreträden. Strukturer som genom historien bidragit – och fortfarande bidrar – till att tränga undan identiteter och språkliga nyanser i våra begrepp om världen.

Medverkande konstnärer är Jasmin Daryani, Camilla Edström Ödemark, Pia Högman, Malin Lin Nordström, Therése Olsson. Läs mer om dem på Region Värmlands hemsida

Konstnärssamtal, 31 maj på Finnskogscentrum

Jag går i cirklar för att komma fram till dig, 2022

Malin Lin Nordströms ljudverk är tänkt att upplevas ute i naturen. En berättarröst, fältinspelningar och musikaliska element placerar lyssnaren i ett meditativt gående tillstånd där fokus riktas mot både det inre och yttre landskapet. Lyssna på egen hand i utställningen eller ute i naturen.

Suuri Kutsuminen, 2022

Del av Camilla Edström Ödemarks videoverk. Hel verket visas i utställningen.

Falnande språk – ur Finnskogen arrangeras av konst- och kulturverksamheterna vid Region Gävleborg, Region Dalarna och Region Värmland och i samverkan med Värmlands Museum, Torsby Finnskogscentrum, Länsmuseet Gävleborg, Dalarnas Museum, Finnskogsmuseet i Skräddarbo, föreningen Finnsam (Finnbygder i samverkan) och Konsthallen Meken i Smedjebacken. Utställningen har tidigare visats på Länsmuseet Gävleborg, Gävle och konsthallen Meken i Smedjebacken.