30 jun 2018 - 31 aug 2018

Demokratins spegel

Politiska affischer från 1900-talet

Har du någonsin sett en politisk affisch från början av 1900-talet? Det är bara text. Affischer med bilder kom inte förrän omkring 1920 och användes till en början mest av arbetarrörelsen. När man började kombinera text och bild fick man helt nya möjligheter, men också nya utmaningar.

Affischer ses oftast under kort tid, på långt håll och i störande stadsmiljöer, så det gäller att de inte är för komplicerade. Enkla bilder kan dock tolkas på många sätt, och det är därför också viktigt att förankra dem med text och sammanhang. En annan utmaning är svårigheten att på en och samma gång vända sig till ett helt samhälle, till alla som kommer att se affischen. Vad någon uppfattar som ett bra budskap retar upp någon annan. Därför brukar man göra budskap väldigt allmänna, men då blir det svårt att säga något med skärpa.

Affischkonsten förändrades under 1900-talets gång. När bildaffischerna kom var de konkreta, med pedagogiska illustrationer och uppmaningar till deltagande. Mot slutet av århundradet hade de blivit generella och antydande, delgav inte budskap utan förstärkte intryck som väljaren redan fått från andra håll.

Utställningen är producerad av Region- och Stadsarkivet Göteborg.