11 okt 2017 - 29 okt 2017

Spirit for change

Under sina besök i byar där Hand in Hand bedriver sitt hjälparbete har Pieter ten Hoopen dokumenterat hur Hand in Hand genom hållbar hjälp till självhjälp nu börjat förvandla ett gigantiskt sopberg till nyttiga råvaror. Det som tidigare sågs som sopor tar man idag hand om genom insamling, sortering och återvinning. Det ger många människor ett jobb, en inkomst, nya möjligheter att själva förändra sin situation genom att de blir egenföretagare som driver en miljöförbättrande lönsam verksamhet som gynnar såväl människors hälsa, samhällsutvecklingen och miljön. Med rätt hjälp är det möjligt att ta sig ur armod och bygga ett nytt, bättre liv. Trots att människorna är mycket fattiga har de viljan, kraften och glädjen att förändra och göra något åt sin situation. Det finns en ”spirit for change”.

Fri entré gäller till utställningen som visas i Museikaféet.

Vernissage:

11 oktober klockan 18.00
Invigs av Fotograf Pieter ten Hoopen

Producerad av Hand in Hand tillsammans med Pieter ten Hoopen och har visats på Fotografiska 2016.

Att se kvinnor, familjer tar sig ur generationer av fattigdom genom att starta sina egna företag är otroligt! Kvinnorna har i dessa fall fått en röst. En position i byarna. Skulle nästan ville kalla det en revolution!

Pieter ten Hoopen

 


Hand in Hand arbetar för att via hjälp till självhjälp ge fattiga människor en långsiktig väg ut ur fattigdom. Genom att utbilda och träna i första hand kvinnor i entreprenörskap och företagande och sedan, ibland med hjälp av mikrolån, stimulera dem till att starta små familjeföretag skapas jobb och därmed nya möjligheter för familjerna. På detta sätt har Hand in Hand på drygt tio år skapat mer än 2 miljoner jobb och förändrat livsvillkoren för mer än 10 miljoner människor. För närvarande startas mer än tusen nya företag varje dag i verksamhetsländerna Indien, Kenya, Zimbabwe och Afghanistan.